• «På samme måte som vi prioriterer og bygger vei og annen infrastruktur, må vi politisk prioritere opp og fram bygging av kraftnettet», skriver Harald Minge. Pål Christensen

Mangel på kraft stopper grønt skifte og ny industri

DEBATT: Det er en overhengende fare for at vi må si nei til ny kraftkrevende og grønn industri fordi vi ikke har nok kapasitet i lokalnettet.