• Å hindre framveksten av sterke sosiale og økonomiske skillelinjer gjør samfunnet bedre – for alle. Shutterstock/NTB Scanpix

Følelsen av forskjell i Stavanger

KRONIKK: I Stavanger vokser ett av ti barn opp i fattigdom, og også her påvirkes mulighetene av hvilken del av byen du vokser opp i.