• – Et kommunevåpen skal fungere som kommunens minste fellesnevner: Folk må kunne forstå motivet, det må være lett gjenkjennelig på bygninger, biler, grenseskilt, veivisere, nettsteder osv. De egenskapene har f.eks. «Sverd i fjell», skriver Jostein Soland. Pål Christensen

Nye Stavanger må kunne profilere seg som «Norges vugge»

DEBATT: Rennesøy og Finnøy skal inn i Stavanger. Stavanger 2020 vil dekke områder som har vært helt sentrale for tilblivelsen av kongeriket Norge: Bosetting, navn og dannelse av nasjonalstaten – «Norges vugge».