• Lite er gjort for å etablere flere legemiddelfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern, skriver Kari Vevatne. Frank May / picture alliance

Psykisk syke må få andre tilbud enn medisin

Det utføres rundt 600 selvmord i Norge hvert år, en tredjedel av disse gjøres av pasienter innlagt i psykiatriske institusjoner.