• – Opera Rogaland IKS ble etablert som et regionalt operaselskap i juni 2014. Selskapets formål er å gi regionens befolkning et tilbud om profesjonelle opera-, operette- og musikkteaterforestillinger, skriver Annamaria Gutierrez. Jonas Haarr Friestad

Den nasjonale operasatsingen må følges opp

Statstilskuddet til Opera Rogaland ligger langt under det de øvrige regionale- og distriktsoperaselskapene blir tildelt.