Når ungdom skal velge karriere

KRONIKK: Hvis rådgivningstjenesten og faget utdanningsvalg gjennomføres etter intensjonene, er elevene i ungdomsskolen godt rustet til å velge karriere og utdanningsprogram i videregående skole.

Når arbeidsmarkedet er preget av endring, fleksibilitet, omstilling og uforutsigbarhet, kan det være vanskelig å velge yrkesvei. Men det er hjelp å få.

Debattinnlegg

 • Liv Hofgaard
  Liv Hofgaard
  Leder, Rådgiverforum Norge; yrkes- og utdanningsrådgiver ved Skeiene ungdomsskole
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Elevene på 10. trinn er nå i ferd med å velge videre utdanning. De skal velge utdanning og yrke basert på ønsker, interesser og forutsetninger. Elevene kan velge mellom 13 utdanningsprogram, fem teoretiske retninger og åtte praktiske. Utdanningssystemet ivaretar et mangfold av interesser og er rettet inn mot ulike jobber samfunnet trenger. I et arbeidsmarked som preges av endring, fleksibilitet, omstilling og uforutsigbarhet må det være behov for alle.

Å velge utdanning og yrke er spennende, men likevel kan det være vanskelig. Er en tenåring karrieremoden? Kan eleven se sammenhengen mellom selvforståelse, eller kunnskap om seg selv, og kunnskap om utdanning og yrker? Greier han/hun å planlegge, ta ansvar, se nyanser og ulike aspekter ved en utdanning og et yrke?

Det er viktig å se den enkeltes positive egenskaper.

Forberedelse i skolen

Yrkesrådgivningen i ungdomsskolen og faget utdanningsvalg skal være med på å gjøre elevene i stand til å foreta kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. I løpet av ungdomsskolen skal elevene ha 110 timer i faget utdanningsvalg.

Ifølge skolereformen kunnskapsløftet skal faget bidra til at elevene oppnår kompetanse til å treffe karrierevalg som er basert på elevene sine ønsker og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi elevene forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. I tillegg skal faget gi kunnskap om hva de forskjellige utdanningsveiene kan føre frem til og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring. Elevene skal få prøve ut og bli bevisst sine egne interesser, evner og anlegg på ulike læringsarenaer. Sammen med veiledning gitt av skolens rådgiver/karriereveileder skal faget legge til rette for kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke.

Jeg jobber som yrkesrådgiver i ungdomsskolen og underviser i faget utdanningsvalg. På vår skole er vi opptatt av å oppfylle læreplanens intensjoner og ønsker å gjennomføre karriereveiledning på en måte som gjør at flest mulig elever lærer mer om seg selv, utdanninger og arbeidsliv.

I utdanningsvalgtimene skal elevene blant annet få kjennskap til seg selv, sine anlegg, evner, interesser og forutsetninger. Det er viktig å se den enkeltes positive egenskaper. Vi er alle forskjellige, men alle er gode til noe, og vi trenger alle.

Det er særlig spennende å invitere rollemodeller som har valgt utradisjonelle yrker.

Eksterne tilbud

Elevene skal også få kunnskap om utdanning og yrker. Det er viktig å sette søkelys på de ulike utdanningsprogrammene i videregående skole. Nettportalene www.utdanning.no og www.vilbli.no er uunnværlige verktøy i undervisningen. Jeg inviterer ofte rollemodeller fra næringslivet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som kan fortelle om sine yrker knyttet til de studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogrammene. Rollemodellene er flinke til å fortelle om sine jobber, sette søkelys på betydningen av arbeidsdeltakelse, muligheter for arbeid på det lokale arbeidsmarkedet og drøfte betydningen av nytenkning og kreativitet.

Det er særlig spennende å invitere rollemodeller som har valgt utradisjonelle yrker, for eksempel gutter som går på helse og oppvekst. Innimellom kommer det også representanter fra videregående skoler og forteller om utdanningsprogrammer. Ungt entreprenørskap og SR-Bank setter fokus på økonomi og karrierevalg.

Les også

Så mye penger bruker de videregående skolene i Rogaland på å markedsføre seg selv

På 9. og 10. trinn får elevene hospitere en dag på en videregående skole. I etterkant av hospiteringen skal de være utplassert i arbeidslivet, fortrinnsvis i en jobb som passer til det utdanningsprogrammet de har valgt. Elevene er flinke til å skaffe seg jobber, og all honnør til et næringsliv som også tar godt imot dem. Når elevene er tilbake på skolen, må de presentere sine opplevelser for resten av klassen. Slik lærer de av hverandre. Det er kjempespennende og lærerikt å høre om de ulike utdanningsprogrammene og erfaringene elevene sitter igjen med etter å ha vært utplassert. Ekstra kjekt er det når eleven kommer og sier: «Jeg har vært med onkel og bygget hus. Jeg er ikke i tvil lenger. Jeg vil gå på bygg og bli tømmermann.» Eller nå en jente sier: «Jeg har fått bekreftet at det er mekaniker jeg vil bli.»

I tillegg får elevene delta på utdanningsmessen Tautdanning som blir arrangert på ulike steder i Norge. Informasjon er viktig når en skal velge karrierevei. Jeg synes det er flott at elevene får anledning til gå på foredrag, besøke og slå av en prat med utstillere og rollemodeller fra fagutdanninger, opplæringskontor, videregående skoler, folkehøyskoler, norske og utenlandske universiteter og høyskoler og bedrifter. Kanskje elevene får høre om utdanninger som han/hun ikke visste noe om fra før: For eksempel flygelederutdanning ved Kingston University i Storbritannia og legeutdanning i Budapest. Kanskje elevene får den informasjonen de trenger for å være sikker på at de vil inn i Forsvaret, eller at elevene vil ha et annerledes år etter videregående og finner ut at en av de rundt 80 folkehøyskolene i Norge kan være et alternativ. Elevene kan også slå av en prat med den lokale entreprenøren og finne ut hvilke fagbrev bedriften har mest bruk for.

Elevene får også være på andre arrangementer rettet mot yrkesfagene, for eksempel: Byggcamp, Offshore og Maritim Dag, Jobbsafari og Jenter og teknologi.

Les også

Hun tok en utdannelse som er i vinden

Personlig oppfølging

Ifølge opplæringsloven, paragraf 9–2, har alle elever rett til nødvendig rådgivning. De skal kunne få informasjon, rettleiing, oppfølging og hjelp til å ta en beslutning i tilknytning til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Jeg inviterer alle elever på 10. trinn til personlig karrierveiledningssamtale. Her legges det vekt på både kortsiktige og langsiktige karrieremål basert på interesserer og muligheter. Ved å ha samlet, analysert og brukt informasjon om utdanning på ulike måter i karriereplanleggingen i faget utdanningsvalg, skal eleven gjennom det gode møtet med rådgiver være i stand til å resonnere og/eller reflektere seg frem til hva som passer best for han/hun. Elevene skal kunne være proaktive beslutningstakere og foreta kunnskapsbaserte valg av utdanningsretning.

Hvis rådgivningstjenesten og faget utdanningsvalg gjennomføres etter intensjonene i opplæringsloven og kunnskapsløftet, mener jeg at elevene i ungdomsskolen er godt rustet til å velge karriere og utdanningsprogram i videregående skole.

Les også

 1. Nettmøte: Spør om videregående skole

 2. Dette har de søkt, og derfor valgte de det

 3. Den mest populære linjen i Rogaland

 4. Her fikk alle som søkte plass

 5. Her er linjene og skolene du kan søke på

Publisert:
 1. Skole og utdanning
 2. Yrkesfag
 3. Videregående skole
 4. Arbeidsliv
 5. Omstilling

Mest lest akkurat nå

 1. Oppjusterer storm-varselet før uværshelgen: – Det blir utrolig sterke vindkast

 2. Nytt koronadødsfall på SUS

 3. Bilverksted konkurs

 4. Både Berisha og Sebulonsen kan bli solgt i helgen

 5. Tiltalt mor nektet for vold, men kunne ikke utelukke å ha løftet datteren etter håret

 6. Fukt- og råteskader på boliger bygget i 2012. Nå går huseierne til sak mot Jadarhus