• «Senterpartiets stortingsgruppe har lagt fram forslag for Stortinget om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Vi mener det er behov for en bred gjennomgang av den nasjonale og den lokale beredskapen», skriver Willfred Nordlund. Her fra kommunehuset i Bjerkreim da ekstremværet "Synne" herjet i 2015. NTB Scanpix

Sats på frivillig sektor i beredskapsarbeidet

DEBATT: En snørik vinter og kjølig vår gjør store deler av landet sårbart for flom og skred. Kommunenes beredskap vil nok en gang bli satt på prøve.