• – Barnevernet er vår viktigste tjeneste for å hjelpe våre mest utsatte barn og unge, skriver Inge Takle Mæstad i Stavanger KrF. Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Vi vil gjøre det best mulig for våre mest sårbare barn og unge

DEBATT: Det bygger opp til «bykamp» mellom Bergen og Stavanger om å ha det beste barnevernet. En slik kamp vil utelukkende tjene de som trenger det mest!