• «Jeg skulle ønske at kritikken mot Øgreid ble satt på hold frem til forskningsrapporten fra Haukeland foreligger og til Helsetilsynet har tatt sin avgjørelse», skriver ME-pasient Nina E. Steinkopf. Lars Idar Waage

Er Dagfinn Øgreid en grådig, kynisk lege som skader pasientene sine?

DEBATT: Resultatet av den store ME-studien på Haukeland er «negativt», men det betyr ikke at Rituximab ikke virker mot ME – det indikerer at behandlingen ikke virker på mange nok til at det er forsvarlig å tilby til alle med ME.