Sandeid fengsel – et gufs fra fortiden

KRIMINALOMSORG: Fylkeslegen og direktoratet må ta umiddelbare grep overfor Vindafjord kommune og Kriminalomsorgen i Sandeid fengsel.

Sandeid fengsel i Vindafjord i Ryfylke har rundt 80 innsatte.
  • Innsatt, Sandeid fengsel
Publisert: Publisert:
  • Aftenbladet kjenner avsenderens identitet.
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sandeid fengsel har rundt 80 innsatte og 50 ansatte, og Kriminalomsorgens anstalt er dermed en av de største arbeidsgiverne og næringslivsaktørene nord i Ryfylke.

Men dessverre er Sandeid også en skam for både Kriminalomsorgen og Vindafjord kommune, som er fengselets helsetjenesteleverandør. En skam for selve hensikten med straffegjennomføring i fengsel.

Rogalands eneste lavrisikofengsel har rett og slett ikke fulgt med i tiden, og i første omgang tar nå innsatte og ansatte støyten for dette. Men sluttregningen for et dysfunksjonelt straffesystem blir skyhøy, og da må hele samfunnet betale.

Annerledes virkelighet

For 20–30 år siden var virkeligheten ganske enkel for Sandeid fengsel. De innsatte var stort sett ganske vanlige rogalendinger som var tatt for fyllekjøring, og etter 21 dager med pallesnekring dro de hjem igjen til sin faste jobb og familie. Et homogent klientell uten spesielle behov for individuell oppfølging var en enkel og grei utfordring for fengselsvesenet.

Dagens virkelighet er helt annerledes. De «streite» fyllekjørerne soner nå med elektronisk fotlenke i sine vanlige jobber og hjem, og Sandeid fengsel fylles i stedet opp med straffedømte i alle kategorier.

Her sitter unge rusdebutanter og hvitsnippforbrytere side om side med drapsmenn, voldelige gjengangere, pedofile kvinnemishandlere og ransdømte gjengmedlemmer. De små tomannsrommene er fulle av tragiske og dramatiske livshistorier, og en stor andel av oss innsatte har kompliserte utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

Men denne nye virkeligheten ser ut til å bli fullstendig ignorert av både Kriminalomsorgens fengselsledelse, og av Vindafjord kommune.

Alle er «like»

Innsatte med åpenbare behov for individuell oppfølging og behandling får avslag på alt fordi «her skal alle behandles likt». Og Kriminalomsorgens utførelse av lovpålagte oppgaver som handler om rehabilitering og forberedelse på løslatelse fra Sandeid fengsel, er en vits. En skikkelig dårlig vits.

For én ting er de mange gammeldagse og rare atferdsreglene, hvor vokternes mulighet til maktutøvelse synes å være eneste formål.

Langt verre er det at alvorlig syke mennesker blir fratatt sine faste medisiner ved ankomst, på tross av fastlegens råd. Og abstinenser, skadepotensial og sykdom i forbindelse med rusavhengighet blir langt på vei ignorert.

Hjertesyke innsatte med alvorlige anfall blir beskyldt for drive skuespill. Ofte går det så langt at ambulanse må tilkalles i siste liten. Det skjedde minst fire–fem ganger bare i siste halvdel av mars. Og jeg er oppriktig redd for at det bare er et spørsmål om tid før dagens praksis tar livet av innsatte i det som altså er Rogalands eneste lavrisiko fengsel.

LES SVARET FRA SANDEID FENGSEL OG VINDAFJORD KOMMUNE HER:

Les også

Fengselsledelsen svarer på kritikk fra innsatt

Tiden står stille

Dette alene må få fylkeslege og direktorat til å ta umiddelbare grep overfor Vindafjord kommune og Kriminalomsorgen i Sandeid fengsel. Og i neste omgang må maktmisbruk og tvilsomme straffereaksjoner erstattes med menneskeverd, rehabilitering og omsorg. Det ligger liksom i navnet.

Alternativet er en straffegjennomføringspraksis som strider mot rettsstatens formål, lover og prinsipper. Altså dumt, dyrt og ulovlig.

Frykten og frustrasjonen blant oss innsatte her inne i vakre Ryfylke gjør det fristende å trekke paralleller tilbake til tyskerne som bygde dagens fengsel under andre verdenskrig. Men det er ille nok å se at tiden har stått stille siden pallesnekringens begynnelse i forrige århundre. Driften av Sandeid fengsel er uansett som et gufs fra fortiden.

Publisert: