Utbyggerne i Paradis sør ser bort fra intensjonen i reguleringsplaner og salgsprospekter

KRONIKK: Rekkefølgekrav må håndheves uten avvik i utbyggingssaker. Hvis ikke ødelegges dette verktøyet.

Den såkalte Karusellen (skissen) er planlagt og markedsført som tilførselsvei under jernbanelinjen til Consulens brygge i Hillevåg i Stavanger (til venstre, under utbygging i juli 2021). Men kommer den? Og hva med den midlertidige broen lenger nord?
 • Kjell Pedersen
  Kjell Pedersen
  Vei-gruppa Paradis Brygge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For beboerne i Paradis Brygge synes det som utbyggerne i Paradis sør-området selv kan bestemme når de vil bygge infrastruktur, lagt til grunn i reguleringsplaner og salg av leiligheter. Kommunen må sette mye strengere krav til ferdigstillelse av infrastruktur i nye reguleringsplaner.

I sammenlignbare land må infrastrukturen bygges ferdig før utbygger får sette det første spadestikket i jorden til selve bygningsmassen.

Reguleringsplaner og rekkefølgekrav

Det har skjedd en betydelig utvikling av nye utbyggingsområder i Stavanger kommune i flere sentrale sentrumsnære områder. Et omfattende reguleringsarbeid blir utført i kommunen hvor administrasjon og politikere fastlegger byutvikling og konkrete avtaler med utbyggere som får anledning til å skape en forretningsmulighet.

Utbygger må akseptere såkalte rekkefølgekrav, f.eks. etablering av infrastruktur, som en del av avtalen for å starte salg og bygging. Vanligvis respekterer en slike avtaler, men blant utbyggerne synes det kun å være akseptert inntil rekkefølgekravet slår inn, og så søke avvik fra kravet. Dessverre blir slike søknader altfor ofte innvilget.

En trenger ikke lete lenge etter slike eksempler:

 • Ett eksempel er Base/Skanska sin søknad om å få fortsette byggingen av fase 2 i Consulens Brygge. Reguleringsplanen har som rekkefølgekrav at før oppstart av fase 2 må det være etablert en ny veiforbindelse mellom Paradis og Hillevågsveien. Nå synes utbygger at dette er urimelig, selv om de ikke har gjort noe arbeid for å etablere den såkalte Karusellen i mellomtiden.
 • Et annet eksempel fra de siste ukene er Møllekvartalet i Sandnes, hvor modige politikere i alle partier ga klar beskjed om at en avtale er en avtale, og at den skal utbyggerne forholde seg til.
Les også

Aftenbladet mener: «Politikerne i Sandnes står fast på et viktig prinsipp når de setter foten ned for utbyggerne av Møllekvartalet»

En historie av brutte løfter

Dette bringer oss til infrastrukturproblemet i området sør for Strømsbrua, og utbyggernes mangel på respekt overfor intensjonen i reguleringsplaner og lovnader til kjøpere av leilighetene.

Paradis Brygge ble flyttet inn i sommeren 2019. Ved dannelsen av sameiet i mai 2019 ble det sagt fra utbygger Bane Nor at det ble jobbet på en adgang til Hillevågsveien/riksveg 44 på nordsiden av Paradis Stasjon med bro over jernbanelinjen, og at den kombinerte pålagt gang og sykkelsti med bilvei.

Kommunen godkjente løsningen i desember 2019, men forutsatte at bilveien ville bli stengt når Karusellen var bygd.

Ifølge Bane Nor skulle prosjektet være på plass i løpet av 2020. Dessverre ble planene stadig skjøvet ut i tid, men i mai måned 2022 skulle prosjektet igangsettes og ferdigstilles innen 2022.

Til vår store overraskelse og skuffelse ser det ut for at Bane Nor nå legger planen død på grunn av høyere kostnader enn ventet, selv om ingen av reguleringsplanene indikerer noe kostnadsgrense for utbygger når det gjelder etablering av pålagt infrastruktur.

Nå skal en tilbake til arbeid med Karusellen etter at kommunen har fått gjort en grovstudie som indikerer at denne løsningen er blitt mye billigere. Hvordan Karusellen kan være billigere enn en bro over jernbanelinjen på tilgjengelig tomt, er vanskelig å skjønne. Det er stor usikkerhet når Karusellen kan være på plass, særlig grunnet erverv av grunn. Erfaring tilsier at dette tar lang tid.

Les også

Karusellen under jernbanen blir ikke så dyr likevel

Politikerne i Stavanger er relativt
forståelses­fulle og imøte­kommende
til utbyggeres avviks­søknader.

I mellomtiden sitter over 300 beboere i Paradis Brygge med en midlertidig, trafikkfarlig tilgang over rampen på Strømsbrua. Alternativet er å kjøre langs Hillevågsvatnet til riksveg 44 ved Lagård kirkegård/Politihuset.

Beboerne i første blokk i Consulens Brygge flytter også inn disse dager, og andre blokk vil bli innflyttet senere i år, noe som vil øke presset ytterligere på eksisterende infrastruktur.

Vi har observert og deltatt i diskusjoner i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) rundt avvikssøknaden fra Consulens Brygge. Det er vår oppfatning at politikerne er relativ forståelsesfulle og imøtekommende til utbyggeres avvikssøknader. Utvalget ba administrasjonen vurdere en utbyggingsavtale med utbyggerne. Dette er jo ganske uvanlig når det er store og seriøse utbyggere som har tatt på seg ansvaret. Vi frykter at politikerne i utvalget i neste omgang vil innvilge avvikssøknaden når den på nytt kommer fra Consulens Brygge, med stor belastning på nåværende veier.

Veien videre

Våre forventninger til utbyggerne:

 • Bane Nor/Solon og Base/Skanska respekterer de avtaler de inngår med kommunen og kjøpere i Paradis-området.
 • Broløsningen over jernbanen må igangsettes og ferdigstilles i løpet av 2022, selv med økte kostnader. Etablering av gang- og sykkelsti i dette området er allerede et krav i reguleringsplanene.

Våre forventninger til politikerne:

 • Rekkefølgekrav må håndheves uten avvik; ellers ødelegges dette verktøyet.
 • En utbyggingsavtale må inneholde klare tidsrammer for utbyggere om å ferdigstille veiforbindelsen.
Publisert: