Vi velger å stå på naturens side fordi vi tenker på havet og fuglene her

DEBATT: Vi må ta vare på det levende liv, høste ansvarlig og ikke ødelegge det med viten og vilje. Kysten og fjorden her ute tåler ikke den forurensing et oppdrettsanlegg ved Alstein vil medføre.

Grunneier Tore Tunge ved Tungesnes fyr, med holmen Alstein i bakgrunnen, der Bremnes Seashore vil drive lakseoppdrett. «Vi kan rett og slett ikke akseptere dette på våre etterkommeres vegne. Nå er ikke tiden for å sitte stille i båten», skriver han.

Debattinnlegg

 • Tore Tunge
  Grunneier, Randaberg
Publisert: Publisert:

Flere av oss grunneierne på Tungenes og Alstein er i sjokk. Jeg er 84 år og slet med søvnen etter å ha lest i lokalavisen at kommunedirektøren i Randaberg tilrår et gigantisk lakseoppdrettsanlegg rett ved vår eiendom.

Vi fikk ikke noe nabovarsel. Dermed ble vi fratatt vår lovfestede mulighet til å klage til rett tid. Dette i seg selv bør være god nok grunn til å avvise søknaden. Vi føler oss tilsidesatt og overkjørt.

Nok en gang drives lite transparente prosesser mellom privat næring og det offentlige, der kortsiktig profitt er hovedmålet. Miljø- og bærekraftshensyn må vike. Denne gangen rammer det oss.

Vi forvalter våre eiendommer som du forvalter ditt hus og hage. Om vi skal bygge en garasje, må vi søke til kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven, og dessuten sende ut nabovarsel. Vi etterlyser likhet for loven og en redegjørelse fra kommune og fylke på hvilket grunnlag man kan tilsidesette naboer og grunneiere uten å informere og inkludere annet enn gjennom lokalavisen.

Fiskere og elveeiere i Ryfylke må våkne!

Vi har alle et ansvar for fellesskapets ressurser i havet. Det er mye oppmerksomhet rundt plast for tiden, men lite om ødeleggelser oppdrettsanleggene fører med seg. Dette er vel dokumentert i forskningen, men den offentlige forvaltningen tar lite miljøhensyn i sine vedtak. De opptrer som både svaksynte og døvhørte på dette området. Hvor er langsiktigheten?

Grunneiere har ansvar for hva som renner ut i havet fra våre eiendommer, – og selvsagt hvis noen truer vårt hav og vår fjord, slik som nå. Mine kone og jeg får ikke vært så mye på sjøen som før. Vårt engasjement er først og fremst for dem som kommer etter oss, og i respekt for artsmangfoldet og våre medborgere. Vi kan rett og slett ikke akseptere dette på våre etterkommeres vegne. Nå er ikke tiden for å sitte stille i båten.

Derfor protesterer vi. Ikke først og fremst fordi vi føler oss lurt, men fordi vi føler oss truet og krenket på vegne av det som kan komme. Å få et gigantisk åpent anlegg midt i hovedtrekkruten for villaks og villfisk til hele Ryfylkebassenget er svært bekymringsfullt, både med tanke på lakselus, sykdom og forurensing generelt. Elve­eierne i Ryfylke må våkne! At Kommunal- og moderniseringsdepartementet heller ikke har vurdert dette, er enda en grov saksbehandlingsfeil til stor bekymring.

En enorm miljøbelastning

For det er ikke smågreier, dette oppdrettsanlegget. Det er gigantisk og er planlagt i et uberørt område. Uforståelig! Et oppdrettsanlegg med 10 merder på 200 meter i omkrets og en biomasse på 6240 tonn. Det blir 2 millioner laks som i løpet av 18 måneder vokser til en vekt på 5 kg. Hver laks spiser 7,5 kilo laksefôr, hvorav 70 prosent er plantebasert soya fra Brasil. Dette tilsvarer 15 millioner kilo, eller 15.000 tonn oppdrettsfôr. For å gi et bilde: Dette tilsvarer 6000 bobiler på 2,5 tonn sluppet ved Alstein. Per produsert kg laks slippes det ut 0,5 kg avføring og 0,5 kg spillfôr. Regn selv ut hvor store utslippene blir!

Et oppdrettsanlegg der ute er kroken på døren for Byfjorden, Bru og videre innover i fjordbassenget med Vestre Åmøy i nordøst, sier Tor Bernhard Harestad, leder av Sør-Rogaland Fiskarlag. Med 70–80 fiskere i ryggen retter han en advarsel om en kommende miljøkatastrofe om anlegget ved Alstein ikke stanses. Han sier at om det kommer i drift, vil det havarere, for ingen ting i verden kan stå imot tungsjøen her ute. Mange andre fiskere kan bekrefte hans syn. Hvem skal da betale erstatningen? spør han.

Vi vet av erfaring at villfisken har forsvunnet mer og mer fra fjordbassenget, og at rekefeltene er ødelagt av oppdrettsindustriens utslipp over mange år. Det rekefeltet som strekker seg forbi Alstein fra Håstein til Fjøløy, er det siste som ikke er ødelagt sør for Kvitsøy, ifølge Harestad.

La denne hellige øya få hvile i havet, som ørna og ternene på den også gjør. Punktum!

Vi grunneiere forventer å bli hørt

Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene dersom klagen på Statsforvalterens avslag blir tatt til følge. Som ansvarlige grunneiere har vi de senere årene avstått fra notfiske av laksefisk, som vi har rettigheter til, fordi vi i lengre tid har vært sterkt bekymret for den negative utviklingen av de naturlige laksestammene våre. Vi som grunneiere krever svar på vår klage på i hvilken grad eller på hvilken måte departementet i denne saken har lagt vekt på miljømessige hensyn. Slike prosjekter må stoppes helt til næringen kan garantere bærekraftig drift.

Det offentlige er den eneste aktør som kan sette krav til næringen, derfor er denne saken enkel: Stopp anlegget! Vi som er nærmeste grunneiere, er svært bekymret. Godkjent av Kommunaldepartementet uten at nabovarsel ble gitt. Det er ikke slik demokratiet skal fungere.

Fra å ha vært i sjokk, er vi nå kommet inn i en ny fase av sorg, – og vi er rett og slett forbannet. Vi håper at vi som grunneiere har støtte fra våre naboer i denne saken. Vi ønsker velkomment engasjement fra flere for å bevare dette viktige området i vårt distrikt.

Bremnes Seashore må vise skamvett, om de vet hva skam betyr. Ingen har rett til å ta seg til rette på bekostning av fellesskapets ressurser med slike enorme miljøkonsekvenser. Oppdrett er ikke fiskeri, det er ikke annet enn tyveri av fiskeriallmenningen langs kysten vår. Vi kan ikke passivt støtte dette, vi må aktivt motarbeide det. For hva vil våre etterkommere si om vi ikke brukte vår stemme til å si imot denne uretten?

La denne hellige øya få hvile i havet, som ørna og ternene på den også gjør. Punktum!

Les også

 1. Fylkesmannen sier nei til nytt oppdretts­anlegg i Randaberg

 2. Grønt lys for oppdretts­anlegg utenfor Tunge­nes fyr. Det liker MDG dårlig

 3. – Oppdrett ved Alstein legges rett oppi hovedkloakken fra Nord-Jæren

 4. – Nei, Bjørn Kahrs – anekdotene dine holder ikke!

 5. – Oppdrettslaks kan ikke svømme vekk fra fortynnet avløpsvann

 6. Strid om nytt opp­dretts­anlegg: – Enorm risiko

 7. Leverte 662 under­skrifter mot «monster­opp­dretts­anlegg»

 8. Randaberg-ordfører synes motstanderne av «monsteroppdrettsanlegget» ved Alstein overdriver

 9. Nei til fiskeoppdrett ved Alstein

 10. Klager på Alstein-avslag: – Betyr total­forbud mot akva­kultur i Roga­land

Publisert:
 1. Oppdrettsnæring
 2. Bremnes Seashore
 3. Randaberg
 4. Naturvern
 5. Forurensing

Mest lest akkurat nå

 1. Sandnes-mann tiltalt for ulov­lig handel med 2,4 tonn konge­krabber

 2. Sandnes-kvinne får million­erstatning etter feil­behandling på SUS

 3. Den tidligere fotball­proffen kjører ti timer for å se datteren spille for Sand­viken

 4. Se hvor mye det har snødd i Sirdal

 5. – Alec Baldwins skyte­ulykke kunne ikke skjedd på et europeisk film­sett

 6. Reagerer på «urett­fer­dige» regler: – Veldig merkelig