Den lange saksbehandlingstiden er et betydelig rettssikkerhetsproblem

DEBATT: Stadig økende saksbehandlingstid i Pasientskadenemnda er en utvikling som er meget bekymringsfull, og det er ønskelig at Bent Høie nå redegjør for hva han og departementet gjør med problemet.

«For personer med alvorlige skader, ofte med tilhørende ødelagt privatøkonomi som følge av skadene, vil den lange behandlingstiden i seg selv kunne medføre ytterligere svekkelse av skadelidtes liv og helse», skriver advokat Carl Aasland Jerstad.

Debattinnlegg

 • Carl Aasland Jerstad
  Carl Aasland Jerstad
  Advokat, Bryne
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det synes som om helseminister Bent Høie er kommet i en god stim når det gjelder å besvare spørsmål som reises gjennom Aftenbladet. For et par uker siden besvarte han spørsmål angående Sylvi Listhaugs retorikk i innvandringsdebatten reist av Aftenbladets debattredaktør Solveig G. Sandelson og den 7. desember besvarte han spørsmål om bruk av tvang innenfor psykiatrien reist av Målfrid J. Frahm Jensen i et leserbrev noen dager tidligere.

Høie har ikke svart

For et halvt år siden skrev jeg et leserbrev i Aftenbladet hvor jeg reiste spørsmål til Bent Høie ved den stadig økende saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda, klageorganet for vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning, og hva han som ansvarlig minister ville gjøre med det. Han har ikke besvart spørsmålene, og de er dessverre ikke mindre relevante å reise i dag.

Jeg satser derfor på at den gode stimen Høie befinner seg i når det gjelder å besvare spørsmål reist i Aftenbladet vedvarer, og skal derfor kort gjenta hva som er problemet.

På vegne av en klient sendte jeg en klage til Pasientskadenemnda primo oktober 2014. Det ble svart fra Pasientskadenemnda at saksbehandlingstiden var på ca. 13 måneder. Saken dreier seg om erstatningsutmåling og hvor det er stor forskjell over det tap min klient mener å være påført og det erstatningsbeløp klienten ble tilkjent av Norsk pasientskadeerstatning.

Ikke skjedd noe på 26 mnd.

I juni 2016 tok jeg kontakt med sekretariatet for Pasientskadenemnda for å få opplyst når vedtak kunne forventes å foreligge.
En spesialrådgiver kunne opplyse at saken ikke var behandlet, det var heller ikke utpekt saksbehandler som skal tilrettelegge saken for klageorganet, m.a.o. var det ikke skjedd noen ting i løpet av de over 20 månedene som hadde gått siden klagen ble sendt.

Les også

Tallet på pasientskader går ikke ned

Situasjonen er akkurat den samme i dag et halvt år senere, ingenting har skjedd, nå i løpet av 26 måneder.

Dette er dessverre ikke noe særtilfelle og det er grunn til å anta at saksbehandlingstiden vil kunne komme opp mot tre år i tiden fremover. For personer med alvorlige skader, ofte med tilhørende ødelagt privatøkonomi som følge av skadene, vil en slik saksbehandlingstid i seg selv kunne medføre ytterligere svekkelse av skadelidtes liv og helse. De lever i økonomisk uvisshet i en årrekke, føler og kjenner på at deres sak ikke oppfattes som viktig for staten, er utslitte når vedtak endelig foreligger og orker ikke å gå videre med saken til domstolene – hvilket de ofte bør – dersom de ikke har fått medhold i klagen. Den lange saksbehandlingstiden er et betydelig rettssikkerhetsproblem for de skadelidte.

Årsaken til dette økende og alvorlige problemet er nok flere. Over flere år har antallet pasientskadesaker økt betydelig, og antallet klagesaker har steget i samsvar med det. Dette synes å ha skjedd uten en tilsvarende styrking av kapasiteten og kompetansen i Pasientskadenemnda.

Tap av erfarne medarbeidere

Men i tillegg kommer at Pasientskadenemnda er blitt lagt inn under det nye Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten), og den flyttes gradvis ut fra Oslo og over til Bergen. Dette fører til tap av erfarne medarbeidere som ikke blir med på flyttelasset til Bergen.

Personskadeforbundet LTN stilte seg meget kritisk til denne omorganiseringen og flyttingen av Pasientskadenemnda da det i august 2015 ga høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet ved helseminister Bent Høie. I mai i år gjentok Personskadeforbundet LTN i et brev til Høie sine bekymringer om situasjonen og den forventede utviklingen av enda lengre saksbehandlingstid.

Les også

Dobbelt så mange får pasientskadeerstatning

Brevet er ikke besvart

I brevet minnet man om at omleggingen og flyttingen ble gjennomført uten grundig evaluering eller konsekvensanalyse. Videre ba man om en redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes for å sikre rimelig saksbehandlingstid og kvalitet i saksbehandlingen i Pasientskadenemnda. Brevet er ikke besvart.

Saksbehandlingstiden er nå dessuten blitt så lang at den samlet sett kan være i strid med EMK art. 6. 1 om retten til å få avgjort sine borgerlige krav ved rettergang innen rimelig tid.

Utviklingen er meget bekymringsfull og det er ønskelig at Bent Høie nå redegjør for hva han og departementet gjør med problemet.

Les også

 1. Hver tredje klager fikk pasientskadeerstatning

 2. Nesten 1 milliard kroner utbetalt i pasientskadeerstatning i fjor

Publisert:
 1. Pasientskadeerstatning
 2. Retorikk
 3. Bryne
 4. Helse- og omsorgsdepartementet
 5. Bent Høie

Mest lest akkurat nå

 1. Før var strømprisene lavest i Sør-Norge. Så skjedde det noe

 2. Flere unge kan ikke lenger bruke en vanlig datamaskin: – Holder ikke med et kurs

 3. Marerittkveld for Haaland og Dortmund: Største tap i Champions League

 4. Ryfast: Stenges to ganger i døgnet i 10 dager

 5. Trond Ola flyttet på hjemme­kontor i Spania. Trenden har bare så­vidt startet, tror eks­pertene

 6. Bendi fra Sandnes skal til Bocuse d'Or: – Når jeg først har sagt at jeg skal gjøre noe, gjør jeg det