Næringsforeningens fakta om Rogfast og samfunnsøkonomi

DEBATT: Næringsforeningen stoler på landets fremste fagkompetanse på tall og fakta. Og vi har aldri sammenlignet Arsvågen, Kvitsøy eller Gismarvik i Tysvær med Drammen, Asker eller Moss. Eller pendlingen der.

Illustrasjon som viser hvordan tunnelinnslag i Rogfast-sambandet på Bokn. Foto: Cowi/Statens vegvesen

Debattinnlegg

 • Tormod Andreassen
  Tormod Andreassen
  Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:

Siviløkonom og analytiker Sven Haugberg kommer 9. juni med en rekke påstander om Rogfast som ikke kan stå uimotsagt.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen har i prosessen om Rogfast lyttet til landets ledende fagmiljøer når vi har innhentet tall og fakta om prosjektet. Vi velger å stole på landets fremste fagkompetanse.

Les også

Sven Haugberg: «Feil at Rogfast vil gi et stort felles bo- og arbeidsmarked»

Det beste prosjektet i NTP

Rogfast er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektet i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). Ingen av de andre prosjektene omtalt i NTP oppnår samme lønnsomhet som Rogfast. Hvis man sår tvil om disse tallene, må alle prosjektene i gjeldende og kommende NTP underkjennes hva samfunnsøkonomi angår. Det er og verd å merke seg at utviklerne av modellene som brukes, har vært med på å legge tallene inn i modellen.

Tallene for Rogfast er eksternt kvalitetssikret, blant annet gjennom KS2-rapporten. Den ble utført av Atkins Norge og Oslo Economics på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI arbeidet sammen med kollegene Amir Sasson og Marius Nordkvelde for å lage rapporten Fergefri E39: næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing. Dette arbeidet ble gjort på oppdrag fra Statens vegvesen.

Torger Reve uttalte til Stavanger Aftenblad at prosjektet var så lønnsomt at det vil være samfunnsøkonomisk nedbetalt på 18 måneder. Rogfast er blitt dyrere etter det utsagnet, men legger vi Reves tall fra rapporten til grunn, tilsier det nå to til tre års nedbetalingstid.

I forbindelse med rapporten skrev Reve: «Når nåverdien av samfunnsgevinstene skal beregnes, må̊ arbeidsmarkedseffekter og næringsklyngeeffekter tas med i regnestykket. God infrastruktur skaper industriell attraktivitet og er grunnlaget for fremtidig, regional konkurranseevne.»

Les også

Alexander Rügert-Raustein (MDG): «Tala som torpederer Rogfast»

Les også

Roald Kvamme: «Draumen om ferjefri E39 er blitt eit økonomisk mareritt»

«Utvidet pendlerområde»

Sven Haugberg kommer også med en rekke påstander om manglende pendling. Påstandene synes ikke å være forskningsbaserte. Professor Inge Heldal Thorsen fra Høgskulen på Vestlandet har over lengre tid forsket på blant annet flyttestrømmer, regionale vekstprosesser, arbeidsmarkeder, boligmarkedet og evaluering av investeringer i transportinfrastruktur.

Til Næringsforeningens magasin Rosenkilden i august 2017 uttalte han: «I tilfellet Rogfast er det imidlertid to – i norsk sammenheng – relativt store regioner som kobles sammen gjennom tunnelen. De sentrale delene av regionen kommer til å ligge innenfor rimelig pendleravstand fra hverandre, og gi langt sterkere integrerte arbeidsmarkeder. Dette gir et tykkere arbeidsmarked, blant annet i den forstand at ulike typer kompetanse bedre kan kobles mot spesifikke behov i et utvidet pendlerområde.»

Næringsforeningen i Stavanger-regionen har aldri sammenlignet Arsvågen, Kvitsøy eller Gismarvik i Tysvær med Drammen, Asker eller Moss. Eller pendlingen der.

Det vi derimot har sagt er: Med Rogfast får vi landets nest største bo- og arbeidsmarked, vei som er åpen uansett om det blåser storm eller er vindstille, og unike muligheter til å fortsatt utvikle Norges mest spennende region.

Les også

 1. Frp-forslag falt til jorden – ingen framdrift for Rogfast

 2. Samferdselsministeren vil holde igjen Rogfast

 3. Ny fartshump for Rogfast

 4. Vegvesenet rydder Rogfast-problem ut av veien

 5. Konkurranse fra privat ferjedrift kan true Rogfast

 6. – Ferjekonkurransen med Rogfast kan fjernes

Publisert:

Rogfast

 1. – Fakta om Rogfast og samfunnsøkonomi

 2. Utsettelse utløser krav om å granske «Rogfast-skandale»

 3. – Hareide må gi marsjordre for Rogfast

 4. – La det ikke være tvil, Rogfast skal gjennomføres

 5. - Uaktuelt, sier samferdselsministeren

 6. – Rogfast betales av økt tungtransport og et irreversibelt engangshopp i biltrafikken

 1. Rogfast
 2. Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 3. Nasjonal Transportplan