• Det går en linje fra slaget i Hafrsfjord (tegnet av Erik Werenskiold) og Harald Hårfagres rikssamling til grunnlovsforsamlingen i 1814 (malt av Oscar Arnold Wergeland) – og her har historien noe å fortelle oss om forutsetningene for vårt samfunn og fellesskap i dag. Det bør vi markere. Pål Christensen

Slaget i Hafrsfjord: Rikssamlingen må markeres i 2022 – og deretter hvert 50 år!

KRONIKK: En markering av slaget i Hafrsfjord hvert 50. år vil tjene til at hver generasjon får et nært forhold til Norges tilblivelse og utvikling – i spennet i tid mellom slaget i Hafrsfjord og eidsvollsmennene i 1814.