Når Stangeland skole straffes dobbelt

DEBATT: Elevene ved Stangeland skole har hatt det tøft nok lenge, også på grunn av koronastengingen. La dem ikke svi for dårlig kommuneøkonomi også!

Publisert: Publisert:

Mangler og avvik ved Stangeland skole ble holdt skjult for politikerne i Sandnes. «Når skal vi få fakta på bordet for å kunne legge planer?» spør FAU ledere Merete Fagernes-Turpin. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

  • Merete Fagernes-Turpin
    FAU-leder, Stangeland skole
Les også

Rådmannen: Vil sette Stangeland skole på vent

På Stangeland skole har spesialrom blitt brukt inn i ordinær undervisning siden 2014 og status på vedlikeholdsetterslepet er på 20 millioner kroner, satt av Sandnes Eiendom i 2017. Lite er gjort siden da.

Les også

Tolreiv Robberstad: «Sandnes har ikkje råd»

Store mangler, åpne avvik

I 2019 avdekket jeg en rapport om miljørettet helsevern tilsyn utført i desember 2018 som ikke var lagt fram for våre folkevalgte. Ettersynet i desember 2019 kunne ikke lukke ett eneste av de seks avvikene.

Noen av avvikene går på for mange elever i klasserommene. Ut ifra kommunens egne arealnormer mangler Stangeland skole minst 1600 kvadratmeter byggmasse.

Skolens elever sitter i altfor trange bygg, hvor vedlikeholdet er kritikkverdig og med fortsatt åpne avvik. Blant annet er det ni klasserom med for mange elever. Og nå skal Stangeland skole på nytt straffes fordi kommunen har dårlig råd!

I kommunestyret mandag 22. juni skal sak 88/20 Skolebehovsplan behandles. Der foreslås det «vedtatt en mulighetsstudie for sentrumsskolene Stangeland […] i gjeldende økonomiplanperiode.» Sandnes Eiendom har informert meg om at inneværende økonomiplanperiode var påbegynt i april 2020, og den første delen skal ferdigstilles til høsten i år.

I sak 89/20 om sentrumsskolene foreslår administrasjonen å utsette mulighetsstudien på Stangeland skole til 2023 – for å kutte kostnader!

Les også

– Ingen oppdaget tilsynsrapporten fra Stangeland skole

Les også

Fant seks avvik ved Sandnes-skole – står i ytterste konsekvens i fare for å miste godkjenningen

Synsing eller fakta?

Kommunen velger å ta avgjørelser basert på synsing og unngår å hente inn fakta. Tiltak basert på synsing har en tendens til å bli dyrere enn tiltak basert på fakta. Dette er ikke god kommuneøkonomi.

Når skal vi få fakta på bordet for å kunne legge planer? De fleste kan vente på noe godt, bare vi vet når elendigheten tar slutt. Men det velges bort.

Vi krever nå at vedtatt mulighetsstudie gjennomføres. Skoleevelene har hatt det tøft under korona-tiden, ikke la dem også måtte ta støyten for dårlig kommuneøkonomi.

Publisert:

Les også

  1. – Møt dem dere vil ta arbeidet fra! Møt dem ansikt til ansikt! Se dem i øynene og si det!

  2. Ni personar kan miste jobben ved Sandnes Pro Service: - Forferdelig

  3. Sandnes kommune utelukker ikke opp­sigelser – tillits­valgte er alvorlig bekymret

  4. – Sandnes er best på usosiale kutt