Norge gjør allerede mye for å redusere klimautslippene

DEBATT: Det er ingen motsetning mellom fortsatt ansvarlig petroleumsvirksomhet og det å ha en ambisiøs klimapolitikk.

«Når det gjelder petroleumsproduksjonen i Norge, er den en del av løsningen også på de globale utfordringene – ikke en del av problemet», skriver Terje Søviknes Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Terje Søviknes
  Olje- og energiminister, Frp
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I det siste har jeg blitt kritisert fra flere hold for å peke på at olje og gassutvinning er en del av løsningen for å få en bærekraftig utvikling. Sist ute er Natur og Ungdom 17. januar.

Bred strategi

Verden står overfor to store utfordringer som må løses samtidig – økt etterspørsel etter energi som følge av økende befolkning, og redusert fattigdom, og arbeidet for å begrense klimaendringene. Begge utfordringene må løses for å få til den bærekraftige utviklingen vi alle ønsker. Regjeringen har en bred strategi for å møte begge utfordringene og samtidig ivareta norske arbeidsplasser og velferd.

Les også

Anna Kvam (MDG): Søviknes snakker usant om olje og klima

Når det gjelder petroleumsproduksjonen i Norge er den en del av løsningen også på de globale utfordringene – ikke en del av problemet. Jeg er således fundamentalt uenig i de som hevder det ikke er bærekraftig å fortsette olje og gassutvinning i Norge. Det ikke er mulig å løse de utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt uten fortsatt å ha en sterk petroleumsnæring.

Utvikle lavutslippsteknologi

Da vi utarbeidet vårt bidrag til Paris-avtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene våre samtidig som at vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Paris-avtalen gjør at verden beveger seg i en retning der lavutslippsløsninger vil spille en mye viktigere rolle. Det blir viktigere enn noen gang å erstatte kull med gass og fornybar energi. Vi må bruke energien mer effektivt, og vi må utvikle lavutslippsteknologi som fangst og lagring av CO₂ .

Les også

Stå opp for oljå, Ap!

Tilveksten av fornybar kraft i verden stiger raskt. Det er bra. Men det vil ta lang tid før den kan erstatte olje og gass. Det skyldes at energimengdene som skal erstattes er mye større enn det som vil komme fra sol og vind på mange tiår. Sol og vind dekker i dag kun litt over 1 prosent av verdens energibehov. De vokser sterkt, men veksten er fortsatt ikke stor nok til å dekke økningen i verdens energibehov.

Del av kvotepliktig sektor

Det er ingen motsetning mellom fortsatt ansvarlig petroleumsvirksomhet og det å ha en ambisiøs klimapolitikk. Utslippene fra kvotepliktig sektor i EUs kvotesystem skal kuttes med 43 prosent innen 2030 sammenliknet med utslippene i 2005. Petroleumssektoren i Norge er en del av kvotepliktig sektor. I tillegg vil norsk gass til erstatning for kull være et effektivt klimatiltak i Europa.

Les også

Søviknes: Et svik mot oljeindustrien

Petroleumsvirksomheten er Norges suverent største næring og en bærebjelke for velferdsstaten.

Norge gjør allerede mye for å redusere klimautslippene. Vi har verdens strengeste regler for petroleumsvirksomheten, blant annet en egen CO₂ -avgift som er ti ganger høyere enn kvoteprisen som gjelder i Europa. Avgiften og andre tiltak har ført til at norsk petroleumsvirksomhet har gått foran for å utvikle løsninger som begrenser klimautslippene, som fangst og lagring av CO₂. Resultatet er at utslippene fra norsk sokkel er langt lavere enn tilsvarende produksjon andre steder i verden. Den høye utslippsprisen for næringen er en viktig grunn til at utslippene fra næringen i dag er vesentlig lavere enn de ellers ville vært.

Bærebjelke for velferdsstaten

Petroleumsvirksomheten er Norges suverent største næring og en bærebjelke for velferdsstaten. Siden produksjonsstarten på Ekofisk har næringen bidratt med ufattelige 12.000 milliarder kroner til statskassen, eller rundt ni ganger utgiftene på årets statsbudsjett. Det har betydd mye for utviklingen av det norske velferdssamfunnet og rundt 200.000 arbeidsplasser spredt over hele landet. Oljefondet på over 7000 milliarder kroner sikrer fortsatt vekst og velstand for både vår egen og kommende generasjoner.

Som olje- og energiminister er det min jobb å få fram hvilke konsekvenser kutt i den norske olje- og gassproduksjonen vil få for både arbeidsplasser, verdiskaping og for klimautslippene. Å kutte lønnsom produksjon i Norge er ikke svaret.

Les også

 1. Søviknes overtar en oljenæring i historisk krise

 2. - Søviknes må sette seg på første fly til Stavanger

 3. Oljenæringen i vest positive til Søviknes

Publisert:
 1. Velferdsstaten
 2. Klimapolitikk
 3. Europa
 4. Fornybar energi
 5. Olje og gass

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger letter på tiltakene fredag, men sier nei til skjenking

 2. Sandnes, Sola og Randaberg trosser faglige koronaråd: - Blir helt feil, mener Stavanger

 3. Jørpeland: Lastebil veltet i et sandtak

 4. Kondis­professor knuser fem myter om vekt og for­brenning: – Det er helt feil

 5. Koronadødsfall ved sykehjem i Bærum

 6. Tom Tvedt har fått ny jobb – kaster seg inn i saken som splitter Jæren