Hvorfor skal homoterapi forbys, når ministeren kan lage homo-oppskrift?

DEBATT: Kultur -og likestillingsminister Anette Trettebergstuen signaliserte og forskutterte under Pride-uken i Oslo i sommer at Stortinget vil gjøre konverteringsterapi forbudt. Høringsfristen går ut 10. oktober.

Å lage bok om hvordan du skal bli homo, er tydeligvis greit. Men hvorfor ønsker regjeringen da å forby hjelp til mennesker som ikke ønsker å være homofile lenger?
  • Evy-Karin Førde
    Hundvåg
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringen har fremmet lovforslaget. Med tanke på ministerens utsagn, kan det tyde på at regjeringen ikke vil ta hensyn til høringen? Det som kommer frem i høringsnotatet, rokker ved grunnleggende menneskerettigheter, slik jeg ser det.

Norge er kjent for å forsvare disse og påtale brudd på dem i andre land. Det er derfor oppsiktsvekkende at regjeringen legger opp til inngripende tiltak som rokker ved grunnleggende rettigheter som selvbestemmelsesretten, religionsfriheten og ytringsfriheten.

Hva med religionsfriheten?

Solberg-regjeringen la frem et høringsnotat i juli 2021 der en ønsket å forby at det blir utført konverteringsterapi. Men Lovavdelingen påpekte at det ville gripe inn i voksne mennesker sin selvbestemmelsesrett og religionsfrihet om forbudet skulle gjelde dem. De kunne derfor bare fremme at forbudet skulle gjelde barn under 18 år og ikke voksne mennesker. Men dette tar ikke regjeringen hensyn til.
Ifølge høringsnotatet, kan en person som tar imot et voksent menneske som sliter med sin seksuelle identitet, og veileder vedkommende etter sin overbevisning eller religiøse tro, risikere å få straff. Det gjelder også når den som oppsøker veiledningen eller sjelesorgen samtykker til en slik samtale. Forutsetningen for når det vil være straffbart eller ikke, er ganske diffus, og denne usikkerheten kan føre til at voksne mennesker ikke får den hjelp de ønsker.

Omslaget på boken til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Et underlig paradoks

Den ansvarlige ministeren for lovforslaget, Anette Trettebergstuen, ga i 2017 ut boken: « HOMO» med undertittelen-» for deg som lurer på om du er eller har lyst til å bli homo -eller for deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker».

Hjelp og veiledning for å bli homofil, er etter hennes mening helt på sin plass, skal vi tro tittelen på boken. Veiledning som kan føre til motsatt resultat derimot, står i fare for å bli straffbart om denne loven blir vedtatt slik det foreliggende høringsnotat legger opp til. Det medfører at en eventuell sjelesørger, venn eller pastor kan risikere bøter eller fengselsstraff i tre år og i visse tilfeller opp til seks år.
Jeg vil oppfordre enhver til å sette seg inn i denne saken og gjerne gi et høringssvar. Søk opp «Forbud mot konverteringsterapi». Der får du alle opplysninger som trengs.

Publisert: