Vi lever i et demokrati, Kvaløy!

DEBATT: Sp sine nestorer står i kø for å piske seg selv og partiet for åpen scene. Nå sist er det tidligere fylkesordfører Kvaløy som sier, dette
ikke er mitt Sp. Det tror jeg flere hundre tusen Sp-velgere
kan skrive under på i desember 2022.

Det er underlig at sentrale folkevalgte og Sp- nestorer påpeker at noen har snakket sammen. Da vil jeg bare opplyse for de som ikke følger politikken tett, at politiske vedtak som regel er basert på at folkevalgte snakker sammen.
  • Pål Morten Borgli
    Pål Morten Borgli
    Varaordfører i Sandnes (Frp)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er lov å være uenige i sak, og det kan være tøft å engasjere seg sterkt i en politisk sak og lide nederlag. Nå tenker jeg at vi som folkevalgte gjør vår plikt og jobbe for tjenestene som innbyggere og næringsliv i Sandnes og Rogaland fortjener.

Jeg stiller meg undrende til fremstillingen fra fylkesvaraordfører og Kvaløy i Aftenbladet, som gjør inntrykk av at avstemmingene i vårt øverste organ Stortinget er ugyldige. Stortinget fastsatte fredag 9. desember at Nye Sandnes skal bestå med 80 stemmer mot 20 stemmer som ville omgjøre en
frivillig sammenslåing, og til og med Statsforvalteren stadfester at dette er en frivillig kommunesammenslåing.

Når er Sp enig med folket?

Dette var tredje gangen Stortinget fastsatte med overveldende flertall
at Sandnes er slik kartet er i dag. Jeg var til stede i Stortinget under debatten og det var som ventet et lite mindretall som ville grensejustere deler av Forsand inn i Strand, men ingen av disse antydet saksbehandlingsfeil eller ugyldige vedtak. Verken forslagsstiller Bollestad, Sp sin parlamentariske nestleder eller ordfører i Strand var til stede under denne avstemmingen. Det viser vel at dette er mindre viktig, og at nå går vi videre.

Disse Sp-nestorene peker på statsforvalter Bent Høie (H) som ikke uventet anbefalte grensejustering, men hva med den grensejusteringen som ble foretatt i gamle Forsand? Her gikk jo daværende fylkesmann imot å grensejustere deler av Nye Sandnes til Strand. Sp i gamle Forsand gikk selv imot folkeviljen da Forsand behandlet saken innenfor fristene regjeringen hadde satt. Er Sp enige med folket bare i de tilfeller det er sammenfallende mening? Kanskje noen burde se om den burde omgjøres? Denne ble jo gjennomført etter en orientering av statsråden i en regjeringslunsj i 2018.

En frekk påstand

Det er underlig at sentrale folkevalgte og Sp- nestorer påpeker at noen har snakket sammen. Da vil jeg bare opplyse for de som ikke
følger politikken tett, at politiske vedtak som regel er basert på at folkevalgte snakker sammen, diskuterer, gir, tar og går til avstemming etter gruppemøte.

Jeg samarbeidet godt med gode folk i Sandnes Sp og syns det er frekt av en Sp-nestor i Stavanger å påstå at Sandnes Sp er for å grensejustere, det er ikke riktig fordi hele posisjonen i Sandnes har stått bak nye Sandnes. Til slutt vil jeg påpeke det faktum at dette sterke engasjementet og påstander om lovbrudd kommer fra folkevalgte/ex-folkevalgte utenfor de berørte kommunene. Er det et Stor-Stavanger som er den store masterplanen til Kvaløy?

Jeg stiller meg undrende til fremstillingen fra fylkesvaraordfører og Kvaløy i Aftenbladet, som gjør inntrykk av at avstemmingene i vårt øverste organ Stortinget er ugyldige.
Publisert: