Vi skal være null-utslippshavn innen 2030!

DEBATT: La det være klinkende klart: Reiselivsnæringen har aldri noensinne sagt at de ønsker å pøse på med flest mulig skitne gigantiske cruiseskip og trykke dem langt inn i Vågen!

«Vi registrerer at enkelte politikere tror en regulering per dag er ensbetydende med over 1000 skip per år, og det er rett og slett bare trist å se at kunnskapen om næringen er så lav», skriver Elisabeth Saupstad.
 • Elisabeth Saupstad
  Elisabeth Saupstad
  Reiselivsdirektør, Region Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tvert imot så har reiselivsnæringen gått foran og vært sterke pådrivere for å få på plass en ambisiøs og godt forankret cruisestrategi, nettopp for å sikre en kontrollert bærekraftig utvikling, og for å sikre balanse mellom lokalbefolkning og de som besøker.

Hva sier så cruisestrategien: Visjon 2030 – Stavanger – en utslippsfri cruisedestinasjon med høy lokal verdiskapning!

Mål: «Stavanger skal være en bærekraftig cruisedestinasjon med høy lokal verdiskapning, lav miljøpåvirkning og god ivaretagelse av lokalsamfunn»

 • Vi skal være null-utslippshavn innen 2030.
 • Vi skal tilstrebe å legge skipene ut av Indre Vågen.
 • Vi ønsker en større spredning av anløp gjennom hele året.
 • Vi skal med produktutvikling sikre et enda bredere tilbud, spre turiststrømmene og øke lønnsomheten per gjest.

Stavanger kommunes Klima- og miljøplan ligger til grunn, i tillegg til FN sine ti prinsipper for bærekraftig utvikling av reiselivet, samt overordnet reiselivsstrategi for regionen.

Næringen har lagt bak seg et år i krise. Nå prøver vi så godt vi kan å se lys i tunnelen.
Les også

Hamrer løs på cruisetaket i Stavanger: - Reiselivet er i knestående

Les også

Næringsminister Nybø møtte reiselivet: Vil ha flere regler for turistene

Bredt sammensatt lag

I utarbeidelse av strategien var vi et bredt sammensatt lag med faglig tyngde, samt representant fra Velforeningen i Gamle Stavanger for å sikre at alle viktige stemmer ble hørt! Vi ønsket å sikre en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig utvikling.

La det også være klinkende klart at reiselivsnæringen har ingen styringsrett eller mandat til å styre noe som helst når det gjelder anløp, det er det Stavangerregionen Havn som styrer, og de styrer ut fra de politiske vedtak som fattes av sine eierkommuner = Stavanger kommune, hva gjelder tak.

Stavangerregionen Havn har gjort og gjør en formidabel jobb for at vi skal nå våre felles mål i cruisestrategien!

Sårbarhetsanalyse/tålegrense

Vi er nå i startfasen på å få utarbeidet en sårbarhetsanalyse/tålegrense for å simulere hva det riktige nivået for Stavanger-regionen er. Denne bør legges til grunn når en bestemmer hva den riktige reguleringen bør være. Om det blir regulering på passasjerer eller skip per dag, per uke eller per periode, vil analysen vise. Vi registrerer at enkelte politikere tror en regulering per dag er ensbetydende med over 1000 skip per år, og det er rett og slett bare trist å se at kunnskapen om næringen er så lav.

Tak per år gjør det umulig å nå våre ambisiøse bærekraftige mål, og det er kritisk for næringen å ha forutsigbare rammebetingelser for å tørre å satse og sikre grønn omstilling.

Hva oppnår en ved å sette tak per år:

 • Cruiserederiene booker alle sine anløp i hovedsesong.
 • Vi får flere dager med for mange skip trykket inn i indre vågen.
 • Vi må si nei til anløp i skuldersesong da grensen nås i hovedsesong.
 • Miljøgevinsten = 0, da anløpene flytter til andre havner og total utslipp det samme.

Er det virkelig det politikerne vil? Det er i alle fall det dere nå har bestemt.

Verst tenkelige scenario

Næringen har lagt bak seg et år i krise. Nå prøver vi så godt vi kan å se lys i tunnelen. Det ligger i vårt DNA å være omstillingsdyktige, positive, løsningsorienterte og ekstremt utholdende.

Dette er verst tenkelige scenario for næringen vår, som over tid har bygget seg opp fra å være små sårbare sesongbedrifter til å bli solide helårsbedrifter. Det er gjort store investeringer basert på forventet utvikling og over natten blir våre rammebetingelser kritisk dårlige, forutsigbarhet kuttes med et pennestrøk og lyset i tunnelen er i ferd med å bli lyset av et lyntog som kommer mot oss med full styrke.

Publisert: