Roga­land ser ut til å bli havvind-fylket

KRONIKK: Det er et stykke fram, men nå tar industrien vår posisjoner.

Steinbruddet på Jelsa «har potensial til å bli for havvind det som Jåttåvågen var for betongplattformer», skriver Atle Blomgren (NORCE) og Birger Haraldseid (Forus Næringspark).

Debattinnlegg

 • Atle Blomgren
  Seniorforsker, NORCE Samfunn
 • Birger Haraldseid
  Mulighetsutvikler, Forus Næringspark
Publisert: Publisert:

Regjeringen har lagt fram en energimelding med tydelig satsing på havvind, og aktørene har nå gradvis kommet fram i offentligheten. Dette er en fantastisk mulighet for vår region etter hvert som trykket i petroleumssektoren flater ut og avtar.

Les også

La frem energimeldingen: – Vi trenger mer energi

Legger grunnlaget

Et nytt NORCE-notat, utarbeidet på oppdrag fra Stavanger kommune, viser at havvind så langt har gitt relativt få arbeidsplasser i Sør-Rogaland. Det er en del lokal sysselsetting knyttet til installasjon og drift av utenlandske havvind-parker, men fortsatt ikke noen industriell aktivitet av betydning.

Norwep, som har et viktig knutepunkt på Ullandhaug, gjør her en viktig jobb med å formidle norsk kompetanse til havvind-kunder utenfor landet.

Hovedtyngden av den regionale sysselsettingen innen havvind så langt er:

 • Vindparkutvikling med støtte fra konsulenter, advokater og finansnæring.
 • Teknologiutvikling med flere innovative konsept under utvikling, ofte i samarbeid med eksisterende industri og med støtte fra forskningsmiljøet ved UiS.

Samtidig ser vi at stadig flere av regionens oljeleverandører posisjonerer seg for leveranser til havvind. Norge har konkurransefortrinn når det gjelder flytende havvind og en oljeleverandørindustri som etter noen år fra nå vil trenge ny aktivitet. Det er også en gryende erkjennelse av at Norge har behov for mer elkraft for å kunne realisere nye industrielle verdikjeder.

Kronikforfatterne: Atle Blomgren (t.v.) er seniorforsker ved NORCE Samfunn, Birger Haraldseid er mulighetsutvikler i Forus Næringspark.

Knutepunktet Jelsa

Det er nå dannet flere kraftfulle arbeidsfellesskap som skal søke om tildeling av areal for utbygging av vindparker på norsk sokkel. Det er godt å se at her er det rene gullrekka av kjente aktører: Lyse, BKK og Shell var de siste, med Equinor, Vårgrønn, Ferd/Aibel, NorSea, Moreld, Aker, Haugaland Kraft og andre friskt på banen.

NorSea Group fortjener litt ekstra oppmerksomhet, siden dette faktisk er landets eldste oljeservice bedrift med historie helt tilbake til februar 1965. NorSea har meldt seg på kappløpet ikke bare som utbygger, men også som leverandør av infrastruktur med etablering av verdens største byggedokk som etterbruk av steinbruddet på Jelsa. Norsk industri har nylig lagt fram en rapport som viser at nesten ingen av dagens verft har arealer for den masseproduksjonen som skal til, så Jelsa har potensial til å bli for havvind det som Jåttåvågen var for betongplattformer.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Vi trenger flere havvind-områder»

Gjør som på 1960-tallet!

Vi ser nå klare likhetspunkter mellom den gryende havvind-satsingen og «oljås» inntog i regionen på midten av 1960-tallet. I 1965 var bunnfast offshore petroleum et etablert område, mens flytende offshore petroleum var i støpeskjeen. Det som kom fra USA, var ofte umoden teknologi, men Norge tok utfordringen og skapte det som er blitt verdens mest kraftfulle teknologiklynge for olje og gass.

Regionens politikere, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv må nå gå sammen og ta grep, på samme måten som på midten av 1960-tallet: Ta nødvendige politiske grep, utvikle relevant utdanning/forskning og støtte havvind-relatert næringsliv.

Stavanger-regionen ga innspill til regelverket for tildeling av havvind-konsesjoner som nå er ute på høring, og det er betryggende å se at regionens anbefaling er fulgt: For å bli prekvalifisert som konsesjonshaver, må en oppfylle krav til både finansiell kapasitet, teknisk kompetanse og HMS innen planlegging, bygging, driving og fjerning av vindkraft til havs. Dette er krav som de aller fleste av regionens oljeselskap og -leverandører oppfyller med glans, og dette er nok grunnen til at denne type selskap inngår i alle de annonserte havvind-konsortiene.

Vi er også enig i at Oljedirektoratet skal få utvidet ansvarsområde og bli et Sokkeldirektorat

Regionen har Dalane videregående skole med Norges eneste utdanning for vindkraftoperatører og Energy Innovation med egne etterutdanningskurs. UiS har studier innen marin teknologi og marine operasjoner. Jo bedre tilgang på relevant personell, jo større sannsynlighet for at havvind-selskap etablerer aktivitet i regionen.

Næringsaktørene som vil inn som vindparkeiere, har nå vist seg fram, og det er et imponerende A-lag. Flere har sterk tilknytning til regionen. Disse initiativene må heies fram med en sterk forventning om at hovedkontor og aktivitet legges i vår region. Samtidig må vi heie fram alle lokale «Petter Smart»-er som utvikler løsninger innen havenergi.

Les også

Equinor vil satse nær 200 milliarder på fornybar energi

Les også

Hilde Øvrebekk: «Equinors løse tråder»

Kontrakter fra 2026

Det tok flere år fra NorSea ble opprettet i februar 1965 til regionen og landet hadde en oljenæring av noen størrelse. På samme måte vil det også ta flere år før landet og regionen får en havvind-næring av betydning. I første fase er det ikke «han far og de» på Rosenberg, IKM eller Aker som vil få arbeid, det vil være lokale advokater, marinbiologer, økonomer og ingeniører som skal planlegge, kartlegge konsekvensutrede og beregne.

Og det skal være høringsprosesser, slik at vi nok vil skrive 2026 før de første byggekontraktene blir plassert.

Men innen den tid må regionen være etablert som landets foretrukne lokasjon for havvind-relatert aktivitet.

Les også

 1. Lyse-topp om havvind-satsing: – Sikker avkastning

 2. Oljeleveran­dører følger Equinors fornybar­satsing: – Vi må jobbe hardt

 3. De droppet oljejobben for å satse på vind

 4. Havvindrapport: – Norske bedrifter må tilpassa seg kostnadsnivået

 5. Regjeringen om havvind: Strømmen skal ikke bli dyrere for deg og meg

 6. Lyse kaster seg inn i kampen om norsk havvind - skal samarbeide med oljegigant

Publisert:
 1. Havvind
 2. Jelsa
 3. Omstilling
 4. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Snart er hver fjerde bil i bomringen en elbil – kritisk for Bymiljøpakken

 2. Mann og kvinne tatt i stjålet bil med tyvegods

 3. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

 4. Lagde sine første donuts hjemme i karantene. Det har blitt million­butikk

 5. Ut mot Solskjær: – Fullstendig stryk i kamp­forberedelser

 6. Politiet tror motor­sykkelen kjørte i bilen bak­fra