Helen & Hard: Stavanger kan bli den NYE trebyen?

KRONIKK: Vi må snu bekymringen for at trehusene forsvinner, til en mulighet som lar trehusbyen vokse seg større. Vi må skape en ny identitet som smart, ansvarlig og framsynt byregion.

Publisert: Publisert:

Studenthjemmet i Sørhauggata 100 i Haugesund, som stod ferdig i 2015, er bygget i prefabrikkerte elementer av massivt tre som ligger i samme prisklasse som betong, og gir halvert byggetid. Foto: Helen & Hard

Debattinnlegg

  • Reinhard Kropf
    Diplomingeniør
  • Siv Helene Stangeland
    Sivilarkitekt
Denne artikkelen er over to år gammel

Oljetiden gav oss Forus og en spredt byutvikling på Jæren, eller «sprawl», som det heter på amerikansk. Vi benyttet i liten grad anledningen til å styrke regionens sentrum. Det var for komplisert, søknadsprosessene tok for lang tid, det var for lite plass og for mange «puslete» trehus stod i veien for ekspansive oljevirksomheter. Forus var den raske veien til friksjonsløs etablering.

Verdens grønne oppvåkning sprer en ny bevissthet om byen som svar på mange aktuelle utfordringer vi står overfor; en bilfri hverdag, vekst i nye teknologistyrte næringer som gror best i urbane landskap, en ny generasjon som vil spare miljøet og bo smart og miljøvennlig. Den bærekraftige, attraktive byen er på alles ønskeliste.

Den nye sentrumsplanen som er på høring, gir en unik mulighet til å bygge fram en slik urban by. Det gjelder å gripe muligheten og ikke sysle den vekk på detaljstyring og kompromisser. Vi må holde på det store bildet i møte med motstanden som alltid kommer ved stor transformasjon.

Den finmaskede veven av små gater og smau gror fram organisk og skaper et rikt og mangfoldig uttrykk.

Vi har en unik arv

Det er fortsatt mye igjen av den gamle trehusbyen Stavanger, som ABC-kvartalet på Storhaug. Den arven må forvaltes godt. Foto: Jonas Haarr Friestad

Stavanger var den største trehusbyen i Nord-Europa, men det var tilbake i 1950. Nå som vår form for bystruktur og byggesystemer av tre opplever en renessanse og fornyet interesse i hele verden, har vi en mulighet til å bygge den største trehusbyen igjen.

Hva er det som er så verdifullt med trebyen? Den finmaskede veven av små gater og smau gror fram organisk og skaper et rikt og mangfoldig uttrykk. Husene står tett og har menneskenære dimensjoner. Byggeskikken med kombinasjonen av stav og laft som konstruksjon og trekledning gir et variert språk som samtidig skaper sammenheng og helhet.

Tre gir også sunne hus med godt inneklima.

Miljøaspektet

Tre er det eneste virkelige miljøvennlige byggematerialet vi har i vår verdensdel. Det lagres 960 kg CO₂ for hver kubikkmeter tre vi bygger. Bygger vi med betong, produserer vi 1700 kilo CO₂ med samme volum. Tre er altså det mest miljøvennlige valget. Det er lokalt tilgjengelig, kan tilvirkes på lokale sagbruk, og bygger på gamle håndverkstradisjoner.

Tre gir også sunne hus med godt inneklima. Treet regulerer fukt og temperatur, og har gode akustiske egenskaper. Forskning viser at tre påvirker oss positivt; vi sover bedre, og skoleklasser er roligere i rom lagd av tre. Tre har også mangfoldige estetiske egenskaper. Det oppleves naturnært og knytter oss til naturen og skaperverket.

Eksempler er studenthjemmene i Haugesund og Porsgrunn, som er bygget i prefabrikkerte elementer av massivt tre som ligger i samme prisklasse som betong, og gir halvert byggetid.

Industriell produksjon

Koblingen til ny teknologi gjør tre aktuelt og relevant som byggemateriale. Digitale verktøy for prosjektering, tilvirking, prefabrikasjon og montasje gjør trebyggeri til en høyteknologisk prosess tilpasset større volum og høyder. Utfordringer som brann og råte kan i dag kontrolleres med sofistikert behandling.

Gjennom flere års utforskning har Helen & Hard, i samarbeid med tre-nettverk i Norge, Sveits og Østerrike, også funnet fram til byggesystemer som er kostnadseffektive. Eksempler er studenthjemmene i Haugesund og Porsgrunn, som er bygget i prefabrikkerte elementer av massivt tre som ligger i samme prisklasse som betong, og gir halvert byggetid.

I dag foregår ett kappløp verden over om hvem som kan bygge høyest i tre. La oss bli med i dette kappløpet!

Trender

Byggebransjen i land som England og Canada er i ferd med å ta inn over seg dette potensialet. Så langt har Tyskland, Sveits og Østerrike vært foregangsland og kan vise til avanserte produksjonsmetoder og en mengde bygg som utfordrer treets tradisjonelle anvendelse.

SR-banks nye hovedkontor i Bjergsted på 1300 kvm og syv etasjer har synlig bærekonstruksjon i tre. Banken støtter opp om et framsynt og grønt verdisyn og kommer til å bli det største kontorbygget i Skandinavia bygget i tre. Vi kan nå forestille oss at hele byer kan bygges i tre, det gjelder boliger, næringsbygg, flyplasser, hoteller, barnehager og skoler.

I dag foregår ett kappløp verden over om hvem som kan bygge høyest i tre. La oss bli med i dette kappløpet!

Les også

Derfor skal vi ta vare på terrassehagene mellom Straen og Gamle Stavanger

Kan Stavanger bli den nye, smarte tre-byen?

Vi må snu bekymringen for at trehusene forsvinner, til en mulighet som lar trehusbyen vokse seg større. Vi må skape en ny identitet som smart, ansvarlig og framsynt byregion.

Stavanger kan bli en moderne trehusby, hvor bevaringsdiskusjonen går ett hakk dypere. Det handler ikke bare om å tviholde på de få trehusene vi har igjen eller tilpasning av betongbygg med trefasader. Det handler om en ny visjon for helheten og en videreutvikling av kulturarven som ligger både i selve bystrukturen og i byggesubstansen, anatomien, hele den unike byggekulturen i tre.

Nybygg med trematerialer og helhetlig miljøsatsing må få rask og forutsigbar saksbehandling. Norwegian Wood kan videreutvikles, vi kan sette ned et ekspertråd, og åpne for internasjonale arkitektkonkurranser. Sentrumsplanen gir rom for en ny, sprek visjon hvis den ikke vannes ut. Den gir rom for en historisk videreføring av trehusbyen og bærekraftig fortetting av sentrum med nye boliger og arbeidsplasser.

Les også

Vil ha tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger til Stavanger sentrum

Les også

Vegvesenet vil stenge Olav Vs gate for biltrafikk


Publisert: