Regjeringen tar unge uføre på alvor

DEBATT: Yrkesaktivitet er nøkkelen til et godt liv og gjør at våre unge kan bidra til samfunnet.

«Regjeringen gjør mye for å få unge i jobb og redusere antallet på uføretrygd. Når Arbeiderpartiets leder påstår noe annet, tar han grundig feil», skriver Erna Solberg.

Debattinnlegg

 • Erna Solberg
  Statsminister
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Derfor er det viktig å få ungdom ut i arbeid. I Rogaland var det ved utgangen av 2016 1300 unge uføre, det er en økning på 31 prosent i perioden 2013-2016. Slik det også var en økning på 41 prosent fra 2005 – 2013, altså under forrige regjering. Regjeringen gjør mye for å få unge i jobb og redusere antallet på uføretrygd. Når Arbeiderpartiets leder påstår noe annet, tar han grundig feil.

Å ha en jobb gir mening, tilhørighet og større økonomisk frihet.

Samfunnsproblem

At andelen unge uføre er økende, er både et samfunnsproblem og veldig tungt for de personene det gjelder. Å ha en jobb gir mening, tilhørighet og større økonomisk frihet.

For at vi tidlig skal kunne fange opp ungdom som sliter, må vi ha et bedre samarbeid mellom, helse-, utdannings- og arbeids- og velferdssektoren.
Norge er ikke alene om å oppleve en økning av unge på langvarige trygdeytelser. Flere andre OECD-land merker samme tendens. Fellesnevneren er psykiske plager. Personer som har eller har hatt psykiske helseproblemer, må få rask og riktig hjelp til å komme i jobb. Vi lykkes i stor grad i styrkingen av det forebyggende psykiske helsearbeidet. Vi har rekruttert flere psykologer til kommunene, og lovfester fra 2020 at kommunene skal ha psykologkompetanse. For første gang siden 2008 ser vi nå en markant økning i årsverk rettet mot barn og unge med psykisk helse- og/eller rusproblemer. Regjeringen sammen med KrF og Venstre også styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over 1 milliard kroner.

Les også

Mener regjeringen svikter unge uføre

Satset på læreren

En god skole er en forutsetning for å gi barn og unge den kompetansen de trenger for å skape sine egne liv. I dag går altfor mange elever ut av grunnskolen uten den grunnleggende kunnskapen de trenger for å fullføre videregående opplæring. For mange ender opp utenfor arbeidslivet. I denne perioden har vi satset på læreren, med videreutdanning, ny femårig masterutdanning og nye kompetansekrav. Vi vet at en god lærer er den viktigste enkeltfaktoren for økt læring. Vi har også satt inn trykket på tidlig innsats med over 1000 nye lærere i de første årene fordi vi vet at de første årene på skolen er spesielt viktige.

Vi skal få flest mulig til å gå fra passivitet til aktivitet.

Livslang rett

For mange starter utenforskap med ikke-fullført videregående opplæring. Derfor innfører vi nå livslang rett til videregående opplæring. Vi vet at formell kompetanse blir viktigere i et arbeidsliv i stadig endring og da må vi også legge til rette for at de som ikke har opparbeidet seg dette, får en ny sjanse.

Fra i år har vi innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Vi skal få flest mulig til å gå fra passivitet til aktivitet. I tillegg har regjeringen gitt 1000 ekstra tiltaksplasser i år for arbeidsledige hvor ungdom er prioritert. Vi har gitt mulighet til økt bruk av lønnstilskudd hvor arbeidsgivere kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom.

Les også

Dette vet Nav om unge uføre

Ikke riktig

Vi står overfor store utfordringer. Det kraftige oljeprisfallet har ikke gjort det enklere på arbeidsmarkedet, verken for dem som før hadde en jobb å gå til, eller for dem som nå står på terskelen på vei ut i arbeid. Derfor er det også så viktig at vi ser helheten i de politiske virkemidlene vi bruker. Tiltak for en bedre skole, opptrappingsplan for psykisk helse og ledighetstiltak må ses i sammenheng med arbeidet med å omstille norsk arbeidsliv. Arbeiderpartiets leder må gjerne presentere hva han ønsker å gjøre, for å påstå at regjeringen verken vil eller ikke gjør noe for unge uføre, er ikke riktig.

Les også

 1. Aldri vært så mange unge uføre

Publisert:
 1. Arbeidsliv
 2. Uføretrygd
 3. OECD
 4. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. – Fest løse gjenstander

 2. Viking-tilskuer utestengt etter rasistiske rop mot Glimt-spiller

 3. Møt rogalendingene som forlater regjeringsapparatet

 4. Dette anlegget kan snart gi deg høyere strømpris

 5. Viking-talenter tatt ut på landslaget

 6. – Politiet hadde ikke tid til å komme