Vedfyring i et større perspektiv

DEBATT: Vedfyring har livets rett, og er meget viktig i og for Norge i dag, men bidraget fra vedfyring til luftforurensning i Norge kan utvilsomt reduseres.

«Forsert utskifting av gamle vedovner vil redusere luftforurensningen raskere», skriver Øyvind Skreiberg.
  • Øyvind Skreiberg
    Øyvind Skreiberg
    Sjefforsker hos SINTEF Energi
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Med jevne mellomrom, og nylig i Aftenbladet ved Harald Røstvik (6.1), får vedfyring i Norge pepper fra ulike hold pga. utslipp, noe rettmessig og noe urettmessig, og med ulik motivasjon.

Vedfyring er jo en del av vår sjel og tradisjon, og gir mye varme og hygge i de tusen hjem. I tillegg bidrar den betydelig til det norske energisystemet og til å avlaste strømnettet i perioder hvor varmebehovet er størst, elforbruket ligger på topp og kanskje elprisen er høyest. Og, ved/biomasse er i utgangspunktet en fornybar og klimavennlig energiressurs, i motsetning til olje, naturgass og kull.

Nye vedovner i dag er rentbrennende. Det betyr at de opererer med et avansert forbrenningsprinsipp som kan gi mange ganger lavere utslipp av uforbrente komponenter, som partikler, enn gamle ovner.

Skjer ikke raskt nok

Etter hvert som de gamle ovnene skiftes ut, reduseres luftforurensningen. Men, siden denne utskiftningen ikke skjer raskt nok sammenlignet med utviklingen i bruk av andre fornybare energikilder samt utskiftningen av bilparken, og deres betydelige bidrag til å redusere luftforurensningen, så forblir det et kontinuerlig fokus på utslipp fra vedfyring.

Forsert utskifting av gamle vedovner vil redusere luftforurensningen raskere. Økonomisk støtte til dette gis til tider fra myndigheter, spesielt i byer hvor bidraget fra vedovner til luftforurensningen kan bli høyt. Men det er også et betydelig bidrag fra f.eks. forbrenningsmotor drevne kjøretøy og bruk av piggdekk på alle typer kjøretøy.

Etter hvert som de gamle ovnene skiftes ut, reduseres luftforurensningen.

Kan reduseres betraktelig

Men, vedfyringen kan og vil feie for egen dør, og utslippene kan reduseres betraktelig, ganske enkelt ved å 1) bytte ut de gamle vedovnene, 2) fyre riktig (den menneskelige faktor) samt 3) fortsette forskningen på og utviklingen av nye teknologier som kan gi enda lavere utslipp fra vedfyringen.

Les også

Luftkvaliteten: Dropper kampen mot gamle vedovner og lager pant på piggdekk

Noen ganger blir påstander fremsatt og data tatt ut av sin sammenheng for å spille på leserens følelser og forsterke et budskap.

Eksempler på dette er å fremheve hvor mange som dør for tidlig av luftforurensning på grunn av vedfyring i utviklingsland, hvor forbrenningsteknologien i verste fall kan bestå av et åpent bål, eller å gi et spesifikt tall for hvor mange som dør av vedfyring uten å nevne at dette er mennesker som dør tidligere på grunn av luftforurensning fra vedfyring. Det blir feil. Et mer riktig tall vil være hvor mange leveår som går tapt per år, et tall som finnes, men sjelden oppgis i mediene.

Det er helt ok å fremheve godheten til oppvarmingsalternativer til vedfyring, men det skurrer når vedfyring betegnes som primitiv og utdatert. Alternativet i Norge er i all hovedsak bruk av elektrisitet. Dette er noe Norge til tider importerer, spesielt i vinterhalvåret.

Men, strømnettet er ikke perfekt og strømmen forsvinner med ujevne mellomrom, og blir også til tider veldig kostbar, når alle skal ha strøm for oppvarming i kuldeperioder. Da er vedovner ikke bare et hyggelig alternativ, men en nødvendighet.

Norge og det norske energisystemet er per i dag helt avhengige av vedfyring, da mange ikke har alternativer utover bruk av strøm, og mange fritidsboliger har kun vedfyring. Vedfyring gir et viktig bidrag til energiforsyningen i Norge, og et enda viktigere effektbidrag, for avlasting av strømnettet i kuldeperioder.

Skal ikke slå oss til ro

Selvfølgelig skal man ikke slå seg til ro og være tilfreds med vedfyringens betydelige bidrag til luftforurensningen i Norge. Her kan brukerne selv gjøre mye, ved å bytte ut gamle vedovner med nye, og helst de beste (med lavest utslipp) av de nye, samt å fyre riktig. Riktig fyring betyr å følge fyringsanbefalingen fra produsenten.

Vedfyring har livets rett, og er meget viktig i og for Norge i dag, men bidraget fra vedfyring til luftforurensning i Norge kan utvilsomt reduseres. Så, når lukta fra vedfyring blir merkbar, se det i et større perspektiv, og gi gjerne ditt bidrag til redusert luftforurensning ved å bytte ut din gamle vedovn og fyre riktig.

Publisert: