Får rektor Mohn korrekt informasjon?

DEBATT: Rektor Klaus Mohn kjenner seg ikke igjen i opplysninger i vår kronikk 19. mai om at det ved UiS lages planer for når ansatte skal skrive kronikker I Stavanger Aftenblad.

«Vi er helt enig i rektor sin beskrivelse av hvordan det bør være på et universitet. Det er imidlertid slik at hans underordnede ledere ikke synes å inneha tilsvarende verdier», skriver Cecilie Schou Andreassen og Helge Holgersen.
  • Cecilie Schou Andreassen
    Professor og spesialist i klinisk psykologi, Universitetet i Bergen; professor i organisasjonspsykologi, Handelshøgskolen ved UiS
  • Helge Holgersen
    PhD, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, UiB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Han uttaler til Aftenbladet: «Formidlingsaktiviteten blant vitenskapelig ansatte styres ikke av en overordnes agenda, men rommer et stort mangfold og drives av den enkelte ansatte med utgangspunkt i kompetanse og samfunnsengasjement.»

Mail fra instituttstyrer

Vi er helt enig i rektor sin beskrivelse av hvordan det bør være på et universitet. Det er imidlertid slik at hans underordnede ledere ikke synes å inneha tilsvarende verdier. Ansatte ved institutt for sosialfag mottok følgende mail fra sin instituttstyrer 17. januar 2020:

«Emne: kronikk i Stavanger Aftenblad.

Hei alle sammen.

Dekan ønsker at SV-fak blir tydeligere i media og at det gjøres med kronikk. Hun ber følgende skrive en kronikk og foreslår ukenummer ...»

Så følger navn og uker daværende dekan Gro Ellen Mathisen forventer at ansatte skal skrive kronikk. Altså en ledelsesstyrt kronikkskriving, ikke ut fra den enkelte ansattes engasjement, men pålagt ansatte for at «UiS skal bli tydeligere i mediene». Klarere eksempel på forsøk på merkevarebygging er det vel vanskelig å finne. Vi syntes at Aftenbladets redaksjon og avisas lesere burde gjøres oppmerksom på hva som motiverer de kronikker de får tilsendt fra dette miljøet.

Dekan Turid Borgen bruker den velkjente kommunikasjonsbyrå-strategi og sier at «det er synd at vi oppfatter» ting på den ene eller andre måte. Vi kan imidlertid som forskere love at vi kan dokumentere hver eneste påstand i vår kronikk, og at de ikke skyldes særskilte opplevelser vi måtte ha, men handlinger utført av ledelsen ved hennes eget fakultet. Handlinger hun åpenbart ikke orienterer sin rektor om.

Hennes fortellinger om de gode prosesser rundt etablering av mastergrader i psykologi, er totalt misvisende, og hun var selv en av de som aldri svarte på mailer vedrørende etableringen av denne.

Vi tror på rektor Mohn når han ikke kjenner seg igjen i våre beskrivelser, men er sikre på, at dette skyldes at det gjennomgående fra ledere som Mathisen og Borgen blir formidlet sminkede versjoner av prosesser de har ansvar for.

Dekan Borgen og eks. dekan Mathisen setter jo både sin rektor og UiS i forlegenhet når de ikke formidler at beskjeder om å skrive kronikker og gjøre «SV-fak tydeligere i mediene» er sendt ut til ansatte.

Illustrerer vårt poeng

At Mohn og Borgen så selvsikkert avviser de forhold vi mener er problematiske ved UiS uten å undersøke om de kan medføre riktighet, illustrer etter vårt syn også vårt poeng om at UiS har en vei å gå før de verdier som forbindes med et universitet er implementert i organisasjonen.

Vi syntes at Aftenbladets redaksjon og avisas lesere burde gjøres oppmerksom på hva som motiverer de kronikker de får tilsendt fra dette miljøet.
Publisert: