Fastlegene i Stavanger prioriteres høyt

DEBATT: Stavanger kommune ønsker selvsagt ikke å spille rulett med fastlegetjenesten.

«Fastlegene er høyt prioritert sammen med legevaktpersonell, sykehjemsleger og andre med nødvendig spesialkompetanse», skriver Eli Karin Fosse og Ruth L. Midtgarden. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Eli Karin Fosse
  Direktør, Helse og velferd, Stavanger kommune
 • Ruth L. Midtgarden
  Smittevernoverlege, Stavanger kommune
Publisert: Publisert:

Viser til debattinnlegget «Stavanger kommune spiller rulett med vaksineprioriteringen» i Aftenbladet 23. januar av fastlegene Morten Munkvik og Peter Christersson, som også er hovedtillitsvalgt for leger i Stavanger kommune.

Fastlegetjenesten er ryggraden i primærhelsetjenesten. Fastlegenes bidrag når det gjelder smittevern og vaksinering av egne pasienter i risikogruppene er svært viktig.

Fastlegene vil dermed i stor grad bli vaksinert i uke fire.

Den 30. desember 2020 justerte Folkehelseinstituttet (FHI) prioriteringen av risikogrupper til vaksine fordi faren for nye smitteutbrudd ble ansett som betydelig de neste fire ukene. Vaksinasjon av utvalgt helsepersonell ble da løftet opp fra å være etter risikogruppene, til å havne øverst sammen med beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år. Inntil 20 prosent av vaksinene skulle settes av til helsepersonell fra og med uke 2/2021.

Les også

Stavanger fikk 385 vaksinedoser i forrige uke, men satte 458. Her er forklaringen

Ikke nok til alle

Det var og er ikke nok vaksiner til alle foreløpig, derfor prioriteres vaksinene. Med utgangspunkt i FHIs prioriteringsverktøy, ble følgende kriterier lagt til grunn for å prioritere helsepersonell til tidlig vaksinasjon i Stavanger kommune:

 • 1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester og er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
 • 2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Stavanger kommune holder seg til FHIs anbefaling om at inntil 20 prosent av dosene går til helsepersonell i kritiske funksjoner. Fastlegene er høyt prioritert sammen med legevaktpersonell, sykehjemsleger og andre med nødvendig spesialkompetanse. Stavanger kommune har brukt en del av vaksinekvoten på interkommunal legevakt. Legevakten dekker som kjent kommunene Stavanger, Randaberg og Sola. Det er derfor vanskelig å sammenligne med nabokommuner, som forfatterne av debattinnlegget fremholder har kommet lenger i å vaksinere fastleger enn det Stavanger har.

Kort varsel

Beskjeden fra helsemyndighetene om å vaksinere kritisk helsepersonell fra uke to kom brått. Det var utfordrende å kartlegge og organisere for vaksineringen på kort varsel. Fastlegene ønsket å få vaksinene til sine egne kontorer for å unngå fravær. I uke to og tre kom det imidlertid få vaksiner til Stavanger, henholdsvis 170 og 370 vaksinedoser. Noen fastleger er blitt vaksinert i forbindelse med legevakt, og et lite antall fikk tilbud i uke to. Denne uka (uke fire) vil ca. halvparten av alle fastlegekontorer få vaksiner til pasientene sine fra 85 år og oppover, samt til sitt eget kontor.

Fastlegene vil dermed i stor grad bli vaksinert i uke fire. Vaksineringen fortsetter i uke fem, og i uke seks vil alle fastleger være vaksinert med dose 1. Det anbefales ikke at alle på ett fastlegekontor vaksineres samtidig, fordi det er en liten fare for bivirkninger som kan medføre kortvarig fravær.

Nøkkelrolle

Som kommune håper vi at dette vil gjøre fastlegetjenesten vår rustet til å holde normalt drift, og til å vaksinere risikogruppene som avtalt. Fastlegetjenesten har fått en nøkkelrolle med vaksinering av egne listepasienter i risikogruppene. Nettopp derfor ble fastlegene også i Stavanger kommune prioritert høyt blant utvalgt helsepersonell til å få koronavaksinen, som nummer to bak legevaktpersonell.

Les også

 1. – Stavanger kommune spiller rulett med vaksine­prioriteringen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Fastlegene
 3. Koronaviruset
 4. Stavanger kommune
 5. Eli Karin Fosse

Mest lest akkurat nå

 1. Slukket brann­tilløp ved Viking­hallen

 2. Naudetatane har 14 i karantene etter Skurve-ulukka: – Burde fått tilbod om vaksine

 3. Soppen vokste ut av huset, og sam­boeren sa stopp. Men det var bare begynnelsen

 4. FHI har aldri sett noen lignende: En overraskende effekt av om­fattende smitte­vern­tiltak

 5. Familiefaren kaller seg Better Bound: – Frihet for meg er å bli bundet fast

 6. Jakob Ingebrigtsen er forlovet