Strømkabelen mellom Norge og Skottland må stoppes!

KRAFTFORSYNING: Hver nye utenlandskabel for strøm vil sette vår kraftforedlende industri i faresonen hvis markedet får påføre kalde Norge omtrent de samme energikostnadene som landene lenger sør i Europa.

Rødt vil jobbe for at den planlagte strømkabelen mellom Norge og Skottland ikke blir noe av. Bildet er fra Suldal hvor det arbeides med å legge en strømkabel fra Kvilldal til England.
  • Bjørnar Moxnes
    Bjørnar Moxnes
    Stortingsrepresentant og leder i Rødt
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den planlagte kabelen mellom Norge og Skottland vil gi oss fire milliarder kroner høyere strømregning per år. Vår kraftforedlende industri sikrer sysselsetting, verdiskaping og bosetting langs kysten vår. Den gir eksportinntekter i milliardklassen. Og er verdens reneste metallindustri. Men denne industrien er nå i fare på grunn av høyere strømpris i fremtiden.

Ap vinglet

Tidligere i år gikk hele toppledelsen i Arbeiderpartiet høyt på banen for å markere partiet som motstandere av den planlagte NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland. Men da Rødt fremmet forslag om å få et stortingsvedtak som klargjorde at NorthConnect skulle stanses, sammen med Sp, Frp og SV, fikk pipa en annen lyd. Arbeiderpartiet kunne sikret flertall på Stortinget mot NorthConnect. Men de ville ikke stemme for forslaget, fordi spørsmålet om utenlandskablene var en del av forliket Ap inngikk med de borgerlige og MDG, da de sto sammen om å underlegge Norge EUs kraftbyrå ACER.

Men de garanterte allikevel for utfallet i saken. «Avtalen sikrer at NorthConnect ikke får konsesjon og ser dagens lys», sa Jonas Gahr Støre, og videre: «La meg være tydelig: det blir ikke kabel». Lengst gikk partiets nestleder, Bjørnar Skjæran, som slo seg på brystet og utbasunerte at «Arbeiderpartiet er helten i fortellingen om NorthConnect. Vi har allerede stoppet det omsøkte prosjektet for godt».

Kabelen er ikke stoppet

For ikke så lenge siden sendte regjeringa ny energilov ut på høring. Der står det svart på hvitt at NorthConnect-søknaden ligger på vent i departementet. Regjeringa kan fortsatt godkjenne søknaden når som helst, uten at det må gjennom Stortinget. Arbeiderpartiet har ikke stoppet NorthConnect. De har fått trykket inn pauseknappen, men en ny olje- og energiminister, uansett fra hvilket parti etter valget, kan gi NorthConnect konsesjon med dagens eiere. Mens et stortingsvedtak som stanset NorthConnect, slik Rødt foreslo, måtte også blitt opphevet av Stortinget.

NorthConnect er altså ikke stoppet for godt. Nå er tonen fra Jonas Gahr Støre, til FriFagbevegelse, at NorthConnect ikke blir noe av nå, men han holder samtidig døra åpen for at det kan komme seinere, hvis gitte kriterier er oppfylt. Skjæran og partiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide vektlegger først og fremst at nye kabler ikke skal bygges med private eiere.

Rødt har hele veien vært mot at private skal eie utenlandskabler. Dessverre er heller ikke lovforslaget regjeringa har sendt på høring tilstrekkelig til å hindre flere kabler i privat eie. Men det vil uansett ikke være noe bedre at staten bygger NorthConnect. Det vil drive opp strømmen like mye, det hjelper industrien ingenting. Og det er derfor Rødt jobber for at Stortinget skal si klart og tydelig nei til denne eksportkabelen. Det er den eneste sikre måten å sørge for at NorthConnect ikke bygges.

Vi må si tydelig nei!

Rødt kommer til å stille forslag om å si klart og tydelig nei til NorthConnect på Stortinget igjen nå i høst. Den kraftkrevende industrien trenger et tydelig signal om at vi satser på dem. Ikke ny usikkerhet om kraftpriser og krafttilgang.

Barth Eide påstår at jeg er opptatt av å holde denne saken varm, at jeg vil ha mest mulig oppmerksomhet rundt denne saken. Selvfølgelig vil jeg ha oppmerksomhet rundt en kabel som i NVEs vurdering utelukkende kommer ut som samfunnsøkonomisk lønnsom fordi den sørger for inntekter til kraftselskapene – inntekter som kommer fra husholdningene og industrien gjennom økt strømpris.

Kabelen kan gjøre at vi får 4 milliarder høyere strømregning hvert år. Verken industrien eller forbrukerne har noen nytte av at vi ikke snakker om saken. Det er det bare Arbeiderpartiet som har, fordi de ikke sier tydelig nei til at NorthConnect kan bli bygget i framtiden. Heldigvis finnes det en enkelt løsning på dette: Det er å stemme for Rødts forslag om å si klart og tydelig nei til at regjeringa skal kunne gi NorthConnect konsesjon.

Publisert: