Splitt og hersk i «Guds navn»

St. SVITHUN MENIGHET: Hvis den tidligere soknepresten i St. Svithun menighet ikke like ivrig retter opp den urett han begikk mot en tidligere kapellan i menigheten, er han ikke rett mann til å tjene noen som helst kirke.

Gudstjeneste i St. Svithun katolske menighet i Stavanger. Menigheten hadde i 2017 over 15.000 medlemmer med bakgrunn fra cirka 110 land, med vietnamesisk- og polskfødte som de største gruppene. Spesielt den polske delen har hatt stor vekst det siste tiåret.

Debattinnlegg

 • Jerzy M. Marszalek
  Jerzy M. Marszalek
  Medlem av St. Svithun katolske menighet i Stavanger
Publisert: Publisert:

Dette er skrevet med bakgrunn i mitt tidligere innlegg i Aftenbladet 9. oktober 2015, «Uriktig påstander om vår polske pater», samt dommen fra Stavanger tingrett i straffesaken mot en tidligere kapellan i St. Svithun katolske menighet i Stavanger. Begrunnelsen for frifinnelsen for grovt underslag er interessant lesning.

Les også

Katolsk prest tiltalt for grovt underslag

Les også

Kapellan frifunnet for grovt underslag

Absurd prosess

Tiltalen var en stor belastning for den polsktalende delen av den katolske menighet i Stavanger. Og den var helt unødvendig på alle måter. Hvordan er det mulig at en som har administrativt og åndelig ansvar for en forsamling på 14.000 mennesker, en tidligere sogneprest, velger å gå så langt for å utstøte en medarbeider og politianmelde ham?

Kapellanen fikk aldri muligheten til å uttale seg om anklagene mot ham. Han har heller aldri fått anledning til å ha noen samtale omkring beskyldningene, noe en arbeidsgiver er forpliktet til. Siden han da snakket dårlig norsk, ønsket han tolk i forbindelse med et forsøk på å forklare seg, men det ble blankt avvist. En lovpålagt medarbeidersamtale ville ha løst alle misforståelser.

I stedet ble han stigmatisert og ydmyket på det groveste, blant annet ved å bli utvist fra kirken under messen foran 250 medlemmer av menigheten. Soknepresten uttalte senere med høy stemme at «han hadde lov til å gjøre det i henhold til norsk lov». Finnes det et mer ekstremt eksempel på mobbing og ydmykelse på arbeidsplassen? ydopptak fra hendelsen finnes på Youtube: «Poles in Norway are treated as underclass.»

Listen over anklagene mot kapellanen var helt absurd. Ved hjelp av advokat utarbeidet soknepresten en politianmeldelse som tydeligvis gjorde inntrykk på politiet. Etterforskningen ga inntrykk av å ha vært en selektiv og ensidig fremstilling av saken. Politiet valgte å ikke snakke med alle vitner.

Soknepresten påsto at det var konflikter i den polske språkgruppen. Samtidig nektet han enhver dialog eller diskusjon omkring beskyldningene mot kapellanen. Han begrunnet det med pågående politietterforskning. Hans overordnede var heller ikke enig i at en slik reaksjon sto i forhold til anklagene.

Burde ha fått diplom

Kapellanen er fransiskaner, som er en tiggermunkordenen, og han eier og har i prinsippet ingenting, – ingen bolig, ingen familie og heller ingen eiendeler av verdi. Munkens liv og penger tilhører kirken, klosterordenen og den saken han jobber for. Han ser ikke forskjell mellom gruppens og sin egen økonomi. Etter en kort innførsel i norsk skikk, fører han vanlig regnskap.

Kapellanen kom til Stavanger i 2008 og jobbet 14 timer daglig med å lage tilbud til de polsktalende som bodde i Stavanger på den tid. For alle disse nye i Norge var dette det første møtet med det norske samfunnet og et første skritt på vei til integrering. Han har fått folk til å registrere seg frivillig i kirken, og forsamlingen fra 400 til 6000 medlemmer fram til 2014.

Kapellanen burde få diplom og takk for det usedvanlige arbeidet han har gjort. I stedet ble han anmeldt til politiet for svindel, blant annet for ikke betalt moms ved innførsel av kirkeinventar. Hans overordnede på det tidspunktet var ikke interessert i å sjekke alle fakta i saken. Soknepresten la et lokk på all kommunikasjon internt.

Midlene for innkjøp av kirkebenker ble samlet inn blant den polsktalende del av menigheten. På det tidspunktet var de fleste ennå registrert som medlemmer i sine menigheter i utlandet, og dermed oppfylte de kravet til at gavene kom fra utenlandske givere.

Rammet alle polakker

Omtale har vært en stor påkjenning for kapellanen og for hele det polsktalende miljøet i Stavanger, med mange kommentarer rundt om på arbeidsplassene. Når en representant for folkegruppen blir framstilt som en tyv, hva sier det om resten av hans landsmenn? Spesielt når denne personen er en kirkelig person som blir sett opp til av menigheten sin som et eksempel på rett livsførsel.

Kapellanens sak tok fem år, og den kostet også cirka ti ganger det tiltalen handlet om.

Påstander og ord som brukes av en sokneprest i en betrodd stilling, veier selvsagt tungt. Når man i tillegg får god mediedekning, når budskapet langt. Mens etterforskningen pågikk fikk soknepresten stående applaus fra halve menigheten i en fullsatt kirke. Han ga inntrykk av å gjøre en veldig god jobb i rollen som den som ryddet opp i uvesenet i den katolske kirken. Det ble lite populært å mene noe annet enn soknepresten.

Rett opp uretten!

Det spesielle, og etter min mening det alvorlige, i denne saken er at en kirkens mann gjør det stikk motsatte av hva en bør forvente av en som forvalter det kirken står for. En forventer at en sjelesørger viser omsorg for alle han har ansvar for, enten det er en kirkegjenger eller en medarbeider.

Nå ble kapellanen blankt frifunnet av norsk rett, og da er det minste en kan forlange av den tidligere soknepresten i St. Svithun at han like ivrig retter opp den urett han har begått. Gjør han ikke det, er han ikke rett mann til å tjene noen som helst kirke.

Cirka 200 medlemmer av den polske delen av St. Svithun menighet stiller seg bak dette debattinnlegget.

Publisert:
 1. Den katolske kirke
 2. Stavanger
 3. Integrering
 4. Stavanger tingrett

Mest lest akkurat nå

 1. 628 nye smittede på Nord-Jæren

 2. Color Line innstiller alle seilinger

 3. Korvetten AS begjært konkurs

 4. I Sand­nes har de aller­ede byg­get stort. Der hagler lov­ordene

 5. Klar oppfordring fra de voksne: Ta russetiden tilbake!

 6. 38-åring tiltalt for vold mot gutt etter ring-på-spring