Bekymret for dårligere kvalitet i barnehagene

DEBATT: Det er et stadig press på de mest sårbare barna i barnehagen. Nå er det lagt fram forslag om å legge ned Stavanger ressurssenter, med spesialpedagogisk støtte og kompetanse for barnehagene.

«Utviklinga av barnehagetilbudet har gått i feil retning og det spesialpedagogiske tilbudet for barna, er stadig blitt kuttet», skriver Sissel Sunnanå.

Debattinnlegg

 • Sissel Sunnanå
  Hafrsfjord
Publisert: Publisert:

I et nyhetsoppslag om dette, 22. januar i Aftenbladet, «- Kan gå ut over barn», forteller direktør for oppvekst og utdanning, Helene Ohm, om forslaget til endring. Her kommer også barnehageansatte og tillitsvalgte for spesialpedagogene ved Marit Kristin Vigre til ordet med sine bekymringer for forslaget.

For barn med spesielle behov kan noen få timer i uka med spesialpedagogisk støtte være «gull verdt» med tanke på trivsel og inkludering.

Advart mot

Stavanger ressurssenter er en viktig ressurs for barnehagene. De har bygget opp et fagmiljø som det er viktig å slå ring om. Det er ønskelig med rom for mangfold i barnehagen. Stadig ser en bilder fra barnehager med store flokker av små barn og på omtrent samme alder. Store barnehager med store avdelinger ble det advart mot fra spesialpedagogisk hold allerede for 10 år siden, ved tidligere leder i PPT i Stavanger Kari Merethe Brekke.

Ellers har jeg som mor med tidligere barn i barnehage, hørt flere uttalelser fra barnehageansatte som nettopp har uttrykt bekymring for denne utviklingen. Erfaringer sett gjennom en lengre tidsperiode. Utviklinga av barnehagetilbudet har gått i feil retning og det spesialpedagogiske tilbudet for barna, er stadig blitt kuttet.

For barn med spesielle behov kan noen få timer i uka med spesialpedagogisk støtte være «gull verdt» med tanke på trivsel og inkludering. Dårligere kvalitet i barnehager går spesielt hardt ut over de minste og mest sårbare barna. Og med dette forslaget om nedleggelse av Stavanger ressurssenter, vil barnehagetilbudet for psykisk utviklingshemmede barn også bli svekket.

Under press

Barnehagelærere er stadig under press om å gi barna et mer skolerelatert tilbud i barnehagen. Dette ønskes fra pressgrupper utefra, særlig fra «ikke pedagogisk» hold, har ikke grunnlag i kunnskap om barnas behov og utvikling. Det er også med på å skape dårligere forhold, med tanke på trivsel og utvikling for barn i barnehagen.

Pedagogisk personale i barnehagen har god kompetanse når det gjelder barnas behov for nærhet, trygghet og frihet med tanke på lek, aktiv utfoldelse og utvikling. Barna skal få dekket viktige behov, som nærhet, trygghet og hvile. Og stort rom og handlingsrom til lek på eget initiativ er også svært viktig for barnas trivsel og utvikling.

Les også

 1. Politikerne vil ha flere svar om om­organisering

 2. Spesialpedagoger bekymret for omorganisering: – Kan gå ut over barn

 3. – Kommunen raserer tilbud til sårbare barn

Publisert:
 1. Debatt
 2. Barnehage

Mest lest akkurat nå

 1. Nå er det nesten umulig å få tak i ved i Stavanger og Sandnes

 2. Brannvesenet måtte redde pipefast fugl

 3. Viking leder - holder det til tre poeng?

 4. Charlotte Østborg (30) har begynt å skjule ansiktet til datteren på sosiale medier. Hun er ikke den eneste

 5. Hun slet med stress. Elleve tegn på at du bør roe ned.

 6. Haaland med ny rekord: – Er helt overlegen