Hvor er det blitt av soluret på Eiganes gravlund? Sist sett i 2011

DEBATT: Vi har ventet på at soluret skal settes opp igjen på plassen sin. 10 år har gått uten at noe har skjedd. Kan noen svare på hvor det har blitt av? Det er absolutt savnet.

– Soluret på Eiganes gravlund er og blir borte, skriver Ingrid Milde.

Debattinnlegg

 • Ingrid Milde
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Ved det gamle kapellet på Eiganes gravlund har arkitekt Johannes Th. Westby også tegnet inn en flott karpedam og et solur. Om sommeren er det flott å se liljene i dammen, og spraglete karper som svømmer omkring.

Kapellet og de andre elementene ligger i en spesiell hensynssone, som er nærmere omtalt i reguleringsplan for Eiganes gravlund. Men soluret er og blir borte. Vi har gått og sett på det i mange år, og på et visst tidspunkt krevde det sannsynligvis restaurering, for det sto i veldig lang tid bundet opp med lastestropper for ikke å velte.

Men – en dag var det plutselig borte. Soluret ble sist sett av oss rundt 2011. Siden har vi ventet på at det skal settes opp igjen på plassen sin. 10 år har gått uten at noe har skjedd. Kan noen svare på hvor det har blitt av? Det er absolutt savnet.

Bydelspark

Eiganes gravlund ligger i vårt nærområde, og vi går ofte tur gjennom det vakre området som fungerer som en nydelig, stille park med utallige blomster, busker og trær. Ifølge Wikipedia er Eiganes gravlund byens mest besøkte gravplass med et årlig besøkstall på nærmere 300.000 personer. Det er et perfekt sted for ro og refleksjon.

De mange, vakre alleene i ulike tresorter som er på området, virker uendelig lange og staselige, og deler opp gravstedsområdene på en fin måte. I det hele tatt er den 80.000 kvadratmeter store gravlunden gjennomtenkt, og de to bygningene, kapellet fra 1914 og krematoriet fra 1941, er staselige og verneverdige.

På et informasjonsskilt ved inngangen står det at det er 40.000 mennesker som er stedt til hvile på gravlunden. I dag er det nok enda flere enn da skiltet ble satt opp.

Plan 2518 Reguleringsplan for Eiganes gravlund, Eiganes og Våland bydel, ble vedtatt av Stavanger bystyre 17.11.2014 i medhold av plan- og bygningsloven paragraf 12-12. Der står det at formålet er at Eiganes gravlund skal reguleres til hensynssone av historisk, antikvarisk og kulturell verdi for å sikre at gravlunden med anlegg og historisk kirkegård blir utviklet og forvaltet slik at kulturminneverdier blir ivaretatt i pakt med tradisjonene og på en verdig og estetisk kvalitativ måte.

Videre skal planområdet sikres som naturtype med høyeste verdivurdering i nasjonal sammenheng.

I paragraf 4 om hensynssoner står det:

Paragraf 4.1 Hensynssone H530 for bevaring av verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikring av naturtyper og annen verdifull natur.

a) Eiganes kapell med karpedammen og soluret, Stavanger krematorium og hovedporten fra Theodor Dahls gate skal bevares. Bygningene tillates ikke revet.

Bygningenes eksteriør skal opprettholdes med hensyn til målestokk, form detaljering, materialbruk og farger. I tillegg skal freskomalerier og blyglassvinduer i krematoriet bevares. Alle byggearbeider som berører bygningens utseende, herunder tak, vegger og gulv byggeanmeldes. Byggesaker skal forelegges byantikvaren til uttalelse før vedtak kan fattes.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Kulturminner
 3. Stavanger bystyre

Mest lest akkurat nå

 1. Maria fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til.

 2. Kom hjem til endevendt hus i Stavanger

 3. Frisk 33-åring. Bør jeg ta influensavaksinen?

 4. Én måned siden gjenåpningen – slik har det gått

 5. Denne boligen i Sandnes kan vinne en helt spesiell pris

 6. Viking vil vurdere å tilby Berisha ny kontrakt allerede nå