Arbeidsplaner skal være kollektive

Lederartikkelen i Stavanger Aftenblad 3. oktober bygger dessverre på en rekke faktiske feil om Spekter og helseforetakenes krav til legers arbeidstid. Det er svært beklagelig at lederkommentatoren åpenbart ikke har satt seg inn i denne saken.

Publisert: Publisert:

«Det er direkte feil at Spekter vil ha individuelle arbeidstidsavtaler som skal inngås med hver enkelt lege», skriver administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Rune Vandvik

Debattinnlegg

  • Anne-Kari Bratten
    Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Denne artikkelen er over tre år gammel
Les også

Har Spekter kastet sykehusene ut i en unødvendig streik?

Det er direkte feil at Spekter vil ha individuelle arbeidstidsavtaler som skal inngås med hver enkelt lege. Spekter har ikke stilt noen krav til endring av tariffavtalen med Legeforeningen. Vi har foreslått å videreføre dagens avtale, som gir mulighet til å planlegge arbeidstiden på forskjellige måter. Legeforeningen streiker nå for å snevre inn denne avtalen, slik at arbeidstid skal kunne planlegges på hovedsakelig én måte.

Les også

Difor sa sjukehusa nei til krava frå Legeforeningen

Utarbeides sammen med tillitsvalgte

Spekter mener at arbeidsplanene skal være kollektive og utarbeides sammen med tillitsvalgte, uansett hvilken planleggingsmetodikk som brukes. Det eneste individuelle ved alternative måter å planlegge på, er at arbeidstakeren i større grad kan påvirke sin egen arbeidstid og fritid. Dette er i tråd med den retten arbeidstakerne har etter arbeidsmiljøloven til fleksibel arbeidstid, og tilsvarende de ønsketurnuser og fleksiturnuser som mange sykepleiere, hjelpepleiere, ambulansesjåfører og bioingeniører har.

Les også

Sykehusstreiken har ført til nær 800 avlyste behandlinger

Det er selvsagt heller ikke slik at arbeidsplaner skal settes opp av Spekter, eller skal styres fra «de som sitter lenger vekk», slik Aftenbladet antyder. Arbeidsplaner skal settes opp lokalt i sykehusene på nøyaktig samme nivå som nå, av lederne i samråd med tillitsvalgte, uavhengig av hvordan arbeidstiden planlegges. Uansett vil arbeidstidsgrensene i tariffavtalen og forsvarlighetsreglene i arbeidsmiljøloven gjelde.
Det er imidlertid uansett ledelsen som har ansvar for pasientsikkerhet, pasienttilbud, drift og arbeidsmiljø i sykehusene. Derfor må ledere, også i sykehusene, ha myndighet til å fatte endelige beslutninger også når det gjelder arbeidstid, men selvsagt etter at medarbeidere og tillitsvalgte har fått komme med innspill i tråd med den norske modellen.

Les også

Sykehusstreiken: Når tilliten forsvinner – og byråkratiet tror det vinner

Vi tok initiativ

Spekter er imidlertid enig med lederen i at streiken bør finne sin løsning. Derfor tok vi initiativ overfor Legeforeningen for en uke siden, hvor vi blant annet foreslo en rekke tiltak for å sikre bedre vern, medbestemmelse, beskyttelse mot komprimerte arbeidsperioder og begrensning av mange lange arbeidsuker i strekk. Vi foreslo også ytterligere klargjøring av reglene rundt vaktfritak for gravide.

Dessverre førte heller ikke dette initiativet frem, da Akademikerne står på sin ultimative posisjon om at legenes arbeidstid bare skal planlegges på den måten de ønsker.

Publisert: