Nytt sykehus på Ullandhaug er visjonært!

DEBATT: Avgjørelsen for lokalisering av nye SUS er tatt etter en grundig høringsrunde i kommunene og etter en enstemmig anbefaling fra styret i Helse Vest. Omkamper som det Rolf Skjelstad og Per Fretheim oppfordrer til i Aftenbladet, er uheldig.

"Et sykehus er ikke først og fremst et byutviklingsprosjekt, og kan derfor ikke kun vurderes ut fra dette premisset" skriver Kåre Reiten.
  • Kåre Reiten
    Kåre Reiten
    Leder, Levekårsstyret i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Onsdag 30. november hadde Skjelstad og Fretheim et leserinnlegg hvor de kritiserte planene for Ullandhaug, og da først og fremst plasseringen av regionens nye sykehus. Høyre er uenig i både forfatternes konklusjoner og premiss, og vi ønsker derfor å trekke frem hvorfor vi mener Ullandhaug var det klart beste alternativet for plasseringen av nytt sykehus.

Utvikling av medisinsk forskning

La oss først gjøre en ting helt klart: Et sykehus er ikke først og fremst et byutviklingsprosjekt, og kan derfor ikke kun vurderes ut fra dette premisset. Først og fremst er det et sted hvor pasienter skal behandles og hvor kunnskapsoverføring, læring og forskning skal foregå. En lokalisering nær universitetet vil gi store muligheter for utvikling av medisinsk forskning for pasientene. Det vil også ha stor betydning for en eventuell etablering av et medisinsk fakultet, som Stavanger Høyre på vårt årsmøte samme dag som innlegget sto på trykk, vedtok å kjempe for.

Les også

Nytt sykehus gir nye muligheter for utdanning og forskning ved SUS

En ombygging av sykehuset på Våland, som flertallet i bystyret stemte for, mot blant annet Høyres stemmer, ville medført at ansatte måtte jobbe på en byggeplass i mange år fremover. Dette ville utvilsomt ført til ulemper både for pasienter og ansatte. Sannsynligheten for budsjettoverskridelser ville vært stor.

Delt på midten

Skjelstad og Fretheim er i sitt innlegg opptatt av at vedtaket om lokalisering på Ullandhaug ikke var i samsvar med bystyrets vedtak. I denne sammenhengen er det verdt å minne om at vedtaket i bystyret ble gjort med knappest mulig flertall – 34 mot 33. Bystyret var med andre ord delt på midten. Dessuten besluttet bystyret i samme vedtak at kommunen skal bidra aktivt med tilrettelegging og realisering av det alternativet Helse Vest skulle bestemme seg for, selv om det kunne gå på tvers av bystyrets ønske om lokalisering.

Les også

Nytt sykehus gir nye muligheter for utdanning og forskning ved SUS

Forfatterne omtaler planen som en skjebnesvanger plan. Høyre fastholder at planen langt i fra er skjebnesvanger. Dette er en visjonær plan, som strekker seg langt ut over byutviklingsplaner. Likevel er det viktig å understreke at et nytt sykehus på Ullandhaug også vil være god byutvikling.

Stavanger kan lære av Houston

Smartbyen Stavanger trenger flere bein å stå på, og vi har et enormt potensiale når det kommer til medisinsk teknologi og velferdsteknologi, som er i sterk vekst. Hvis vi gjør de riktige grepene nå, vil dette kunne bli en viktig næring for Stavanger i årene som kommer. Ett eksempel på en by som har gått i denne retningen er vår vennskapsby Houston, som utviklet medisin som en viktig næring som ett viktig supplement til oljenæringen. Dette er noe vi kan lære av.

Les også

Tøffe tider for nytt sykehus på Ullandhaug

Avgjørelsen for lokalisering av nye SUS er tatt etter en grundig høringsrunde i kommunene og etter en enstemmig anbefaling fra styret i Helse Vest. Omkamper som det Skjelstad og Fretheim oppfordrer til i Aftenbladet er uheldig. Byutvikling er viktig, men viktigere er det å etablere et godt sykehus til det beste for byens innbyggere.

Publisert: