Pelsdyrbøndene skal få full erstatning

DEBATT: Jeg er fornøyd med at regjeringen i mars la fram forslag om full erstatning til pelsdyrbøndene.

– KrF har jobbet både i regjering og i Stortinget med å øke kompensasjon og omstillingsmidler for pelsdyrbøndene, skriver Olaug Bollestad.

Debattinnlegg

 • Olaug Bollestad
  Landbruks- og matminister (KrF)
Publisert: Publisert:

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) er i valgkampmodus. Da forteller han de historiene som passer ham selv best, også selv om framstillingen blir feilaktig og tendensiøs. I Aftenbladet 13. august hevder han at jeg «driver med skitne triks» og «leter etter smutthull for å ikke betale ut full erstatning». Realiteten, som Pollestad også vet, er at regjeringen i mars i år la fram forslag om nettopp full erstatning til pelsdyrbøndene.

Krevende sak

Avviklingen av pelsdyrnæringen har vært en svært krevende og vanskelig sak, først og fremst for de oppdretterne som må avvikle og dem som står nær dem. KrF har aldri lagt skjul på at vi hele tiden har vært uenige i avviklingen, men på Granavolden var det ikke mulig å snu seieren Venstre hadde fått på Jeløya. Derimot har KrF jobbet både i regjering og i Stortinget med å øke kompensasjon og omstillingsmidler. Siden 2019 har 185 pelsdyroppdrettere søkt om og fått utbetalt kompensasjon etter dagens ordning, som er svært mye bedre enn den som var sendt på høring før KrF kom i regjering.

I 2020 ble regjeringspartiene og Frp enige om å lage en ny erstatningsordning for pelsdyrbøndene «slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep». Det stemte alle partiene på Stortinget for, utenom MDG. I Norge har vi et system for å gi folk full erstatning hvis staten tar fra dem eiendom. Vi kaller det ekspropriasjon, og vi har lover og systemer som skal sikre at folk ikke lider økonomisk tap.

Pelsdyroppdrettere vil kunne få et tilbud fra staten i tråd med de lovene og prinsippene vi har for ekspropriasjon. Hvis ikke pelsdyrbonden er fornøyd, kan hun eller han få tingretten til å avgjøre erstatningssummen. Dette er systemet som skal sikre alle i Norge full erstatning når en ufrivillig må gi fra seg eiendom.

I fjor mente Senterpartiet at dette systemet var godt nok for pelsdyrnæringen. I år mente de det ikke lenger. De samme reglene som skal gi full erstatning til folk som mister familiegården sin på grunn av en veiutbygging er visstnok ikke egnet til å gi full erstatning til dem som må slutte med pelsdyrhold.

Så kan en spørre: Mener Senterpartiet at dagens ekspropriasjonslovverk ikke er egnet til å gi folk full erstatning når de blir fratatt eiendom? Eller mener de at pelsdyrbøndene må få noe mer enn full erstatning, siden de ikke kan bruke det systemet som gjelder for alle andre?

Reneste vås fra Pollestad

Pollestad presterer også å si at jeg «har blitt sur og ropt på ESA», som er EFTAs kontrollorgan. Dette skal vi angivelig ha gjort fordi regjeringen mener ordningen pelsdyrbøndene nå har fått er for dyr. Dette er det reneste vås fra Pollestad, og det er ikke riktig. Faktum er at Norge har en plikt til å varsle EFTAs overvåkingsorgan ESA om alle store utbetalinger til næringsdrivende som kan tenkes å ha et element av statsstøtte i seg. Vi vet at Sp helst vil trekke oss ut av EØS-avtalen og gamble med tusenvis av norske arbeidsplasser. Men enn så lenge er vi medlemmer, og det må både Pollestad og vi andre forholde oss til.

Pollestad viser også til Danmark. Det tyder på at han ikke kjenner til at Danmark måtte varsle EU-kommisjonen om den danske erstatningsordningen til pelsdyrbøndene. Tilsvarende det Norge må gjøre til ESA. Hvis vi skulle unnlate å melde fra til ESA, risikerer vi at de næringsdrivende må betale tilbake penger de allerede har mottatt. Hvis det gjelder store summer, kan dette være svært krevende for dem det gjelder. Nettopp for å unngå at enkeltpersoner kommer opp i slike vanskelige situasjoner, er vi nøye med å melde sakene inn til ESA.

Redelige runder

Jeg er fornøyd med at regjeringen i mars la fram forslag om full erstatning. Og full erstatning var altså det vi foreslo. Noen ganger kan politikere falle for fristelsen til å tøye sannheten om hva andre partier mener og gjør. Jeg tenker at den politiske debatten blir bedre hvis vi lar den slags grep ligge og heller har redelige runder om det vi reelt sett er uenige om. Enten det er valgkamp eller ikke.

Les også

 1. Geir Polle­stad (Sp): – Andre næringer risi­kerer samme skjebne som pels­dyr­bøndene

 2. – Vi har ventet i 3,5 år. Det er helt grusomt

Publisert:

Valg 2021 - diverse

 1. Hvem er fri i sine truser?

 2. – Feil om unges representasjon og stemmegivning

 3. – Vil vi ha Forskjells-Norge?

 4. – Mer skatter og avgifter med Solberg-regjeringen

 5. – Ønsker du endring, må du stemme på noe nytt

 6. – Satser på å utvikle gode lokalsamfunn over hele landet

 1. Valg 2021 - diverse
 2. Debatt
 3. Pelsdyrnæringen
 4. Landbruk
 5. ESA