Håpet om bru til Vassøy

DEBATT: Det var betryggende å lese at Fylkessamferdselsutvalget endelig vil starte reguleringsarbeidet for bru til Vassøy. Der har de ventet i over 40 år med stadige omkamper for å få prosjektet på skinner.

Jarl Pedersen håper det endelig kan bli bru til Vassøy.

Debattinnlegg

 • Jarl Pedersen
  Jarl Pedersen
  Ormøy
Publisert: Publisert:

Allerede sist på 70-tallet var tanken om fastlandsforbindelse til en del av byøyene framme i debatt og i kommunevalgkamp. Da i første omgang med bru over Kallagsundet til Bjørnøy, som ville forbinde Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøy til Hundvåg, som var blitt landfast ved årsskiftet 1977/78.

Også for det prosjektet var det i starten stor motstand. Det ble laget to grundige konsekvensutredninger som klart konkluderte med at de positive effekter var langt høyere enn de negative, da både for økonomi, men også for befolkningen. Så slik er situasjonen med bru til Vassøy via Langøy sammenlignbar. Og mens det da faktisk var flertall mot bru blant befolkningen på de tre øyene, er det knapt noen nå som i det hele tatt kan tenke seg å gå tilbake til ferjer.

Vedtak om bygging av brua til Bjørnøy ble gjort 5. mars 1981 i Vegplanutvalget mot to stemmer.

Saksnummer 12/81 hadde denne heading: «Bruforbindelse Hundvåg-Bjørnøy (Kallagsundet) – skissert forprosjekt/konsekvensanalyse».

Seilingshøyde ble satt til 14 meter og kostnad beregnet til 13,2 mill. kroner i 1980-priser. Nytt veinett på øyene var beregnet til 13,2 mill. kroner.

Så, i punkt 3 kommer det: «Byplansjefen anmodes om å sikre de reguleringsmessige forhold vedr. bruforbindelse, veinett og eventuell videreføring mot Vassøy». (Uthevet av meg).

Videreføring til Vassøy

Som det her fremgår var tanken allerede den gang videreføring til Vassøy. Det ble da også regulert inn, slik at trasé fra veien som ble bygget over Bjørnøy ble klargjort for senere videreføring - og da slik som nå; via Langøy.

Etter flere runder i det politiske systemet hvor Fylkesmannen først sa nei til kommunalt låneopptak, kom anbudsinnbydelse på bygging av Bjørnøybru fra Byingeniøren i mai 1989. Da entreprenørbransjen trengte sårt til arbeid, ble prisen lavere enn antatt. Det resulterte i at rådmannen i september -89 fastslo at det ville lønne seg å bygge brua. Besparelsen var 2,45 mill. per år. Den gang var ferjene i ren kommunal drift. At holdningen i bystyret senere delvis endret seg, eller i det minste ble noe likegyldig til å gå videre med bruprosjektene, er nok mye på grunn av at driften senere ble fylkeskommunal og da frigitt Stavanger.

For mange år siden var man like ved å fortsette og iverksette planene til Langøy/Vassøy, men da et parti som før hadde vært for, plutselig snudde, endret flertallet seg og saken ble lagt i bero. Inntil nå som det endelig ser ut til å kunne bli realisert.

Alt etter øynene som ser

At bruspenn vil bli skjemmende, er alt etter øynene som ser. De kan også være vakre, og Bybrua er da også et svært yndet fotomotiv – nettopp fordi den er flott å se på. Så det motivet bør ikke vektlegges som negativt. Og til slutt: Det vil med bruer også bli en enkel tilgang til de flotte friområdene på Langøy som nå kun er forbeholdt de med båt. Mer utfyllende stoff vedrørende fastlandsprosjektet kan man finne i boken «Soga om Bjørnøybrua» fra 1990.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Vassøy
 3. Fastlandsforbindelse

Mest lest akkurat nå

 1. Kilder til Aftenbladet: – Ingen nedstengning av samfunnet

 2. FHI i ny omikron­rapport: Alvorlig situasjon – nød­vendig med sterkere til­tak

 3. Fikk hjerte­betennelse etter korona­vaksine: – Må kunne dis­kutere om unge menn bør vak­sinere seg

 4. Viking henter stortalent fra Bryne: – Har kommet en del reaksjoner

 5. Rosenberg strammer inn etter 54 smitte­tilfeller på én måned

 6. Alle erstat­nings­krav av­slått: – Fryktelig til­feldig og lite verdig