Fosen-kjennelsen er bare toppen av isfjellet

DEBATT: Motvind Sørvest har noen betraktninger omkring rettsavgjørelsen for Fosen og våre lokale vindkraftanlegg.

Reindriftssame Maja Kristine Jåma holder appell foran Stortinget i Oslo i forbindelse med Høyesteretts behandling av Fosen-saken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høyesterett slår fast at vind-industrianlegg på Fosen ble ulovlig utbygd og er ulovlig driftet. Vår øverste domstol mener dermed at vedtakene om konsesjon, som NVE ga i 2010, og ekspropriasjonstillatelse var ugyldige.

Dommen i Høyesterett var enstemmig. Reindriftssamenes rett til kulturutøvelse ble krenket. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27 ble brutt.

Også for Tysvær, Vardafjell og Tonstad har Motvind Norge og Motvind Sørvest påpekt feil og mangler i saksbehandling og lovanvendelse.

Kjempet mot overmakten

I snart 20 år har Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida kjempet mot overmakten i form av en kommune som ikke forvaltet sin myndighet i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg en stat som lot energimyndighet bli arealforvaltningsmyndighet og et regionalt energiselskap med alt for tette relasjoner inn i maktens korridorer.

Overmakten har vært formidabel, de har uavgrenset tilgang til kapital og har hatt mediene på laget. Derfor var denne avgjørelsen en seier for vårt demokrati og vår rettsstat. Noen ganske få personers offervilje og mange års utrettelig kamp mot overmakt og for rettferdighet førte frem!

Samtidig forteller denne dommen at selv om du er energimyndighet så kan du ikke servere ekspropriasjonstillatelser på billigsalg i «den gode hensikt». Det er flere enn sørsamene på Fosen som er blitt frarøvet rettigheter av en energimyndighet som overså at areal forvaltes etter plan- og bygningsloven og av en annen myndighet.

Ressursmangel

Tap av rettigheter er et av flere lovbrudd som er påvist, dokumentert og anmeldt i Buheii-utbyggingen. Bruddene ble påvist før utbygging ble iverksatt. Politiet henla anmeldelsen grunnet ressursmangel. Forvaltningen har etter ett år fortsatt ikke besvart partene som hevder å være krenket, Motvind Sørvest eller Motvind Norge. Imens er vindkraftverket bygd! Også for Tysvær, Vardafjell og Tonstad har Motvind Norge og Motvind Sørvest påpekt feil og mangler i saksbehandling og lovanvendelse. Vi mener Fosen-kjennelsen bare er toppen av isfjellet.

Motvind Sørvest og Motvind Norge mener at vindkraftskandalen må bli gjenstand for reell uavhengig granskning. Forrige forsøk den 19. juni 2020 ga energimyndighet anledning til å granske egne vedtak. La oss håpe Høyesterettsdommen setter punktum på den slags forsøk på omgåelse en gang for alle.

Publisert: