Koronasertifikat eller ei?

DEBATT: I dagens opphetede debatt om vaksinemotstand, nedstengninger og koronasertifikat, savnes en tydeligere markering av hva individuell frihet innebærer i et demokratisk samfunn.

«Med krav om koronasertifikat får uvaksinerte hjelp til selv å finne ut hvor det er risikabelt for fellesskapet at de oppholder seg; når man ikke slipper inn et sted uten koronasertifikat, er ikke dette en straff, men en informasjon.... her kan man komme til å smitte noen som av ulike grunner ikke vil tåle en koronainfeksjon», skriver Reidunn Ulland von Brandis.

Debattinnlegg

 • Reidunn Ulland von Brandis
  Reidunn Ulland von Brandis
  Sandnes
Publisert: Publisert:

I et demokrati har fellesskapet en avgjørende betydning for å sikre den individuelle frihet, samtidig som individet har et klart ansvar overfor fellesskapet. Altså: «Frihet under ansvar» er en viktig forutsetning for at et demokrati skal fungere.

Når det gjelder den individuelle risiko man som vaksinemotstander utsetter seg selv for, så er den selvsagt på individuelt nivå en risiko man har rett til å ta.

Kunnskap og informasjon

Likeledes er et reelt demokrati kun mulig, dersom individene har kunnskap og får informasjon om de sakene de skal ta stilling til, og at de får anledning til å bli hørt og ha innflytelse på de beslutningene som taes. Her tror jeg vi i Norge har gjort en god jobb.

I dagens situasjon, hvor nesten hele befolkningen er vaksinert, men hvor vi allikevel opplever et helsevesen i knestående, og at skoler og deler av arbeidslivet er i krise på grunn av smittesituasjonen, er det viktig å finne en vei ut av uføret. Vaksinepass blir av flere og flere ansett for å være den beste løsningen.

Når de folkevalgte, sammen med toppfolk innen helsefag og samfunnsmedisin nå for alvor vurderer å innføre koronapass, er det med betydelig tvil, nettopp på grunn av motstanden i befolkningen, og at den individuelle frihet settes høyt. Man ønsker ikke å «tvinge» vaksinemotstanderne til å vaksinere seg. Men er det det man gjør?

Oppfordrer og forklarer

Man oppfordrer og oppfordrer og oppfordrer. Og man forklarer og forklarer og forklarer! Likevel finnes det et truende stort antall friske, til dels unge mennesker, som påberoper seg sin individuelle frihet til å la være å vaksinere seg, uten å forstå at de samtidig må ta ansvar for de konsekvensene dette valget har for fellesskapet. Med krav om koronasertifikat får uvaksinerte hjelp til selv å finne ut hvor det er risikabelt for fellesskapet at de oppholder seg; når man ikke slipper inn et sted uten koronasertifikat, er ikke dette en straff, men en informasjon.... her kan man komme til å smitte noen som av ulike grunner ikke vil tåle en koronainfeksjon. Disse kan våge å oppholde seg på stedet fordi det er krav om koronapass der. Det stemmer dessverre, at også vaksinerte kan være smitteførende, men i beviselig mye lavere grad. Med ansvarlig adferd (avstand, krav til det å være frisk etc.) anses smitterisikoen her for å være akseptabel.

Mildt virkemiddel

Når det gjelder den individuelle risiko man som vaksinemotstander utsetter seg selv for, så er den selvsagt på individuelt nivå en risiko man har rett til å ta. Ingen vil i Norge anno 2022 vaksinere noen med tvang. Men faren for at uvaksinerte blir dødssyke og dermed belaster det offentlige helsevesenet i en slik grad at det ikke lenger fungerer slik det skal, er et problem som fellesskapet må løse. Det er på dette grunnlag man kan innføre restriksjoner som rammer dem som ikke tar ansvar selv, slik at fellesskapet skal rammes minst mulig. Her vil koronasertifikat være et mildt virkemiddel.

Les også

 1. EU diskuterer korona-sertifikatets fremtid

 2. NHO ber Stavanger kommune snu om julebord-avlysning

Publisert:
 1. Debatt
 2. Koronaviruset

Mest lest akkurat nå

 1. Testet positivt? Dette gjør du

 2. Skamslått Borgli vil gå nye runder om huset i Oalsgata

 3. Konen var skeptisk da de ringte fra «Mesternes mester»: – Hun hadde aldri sett meg grine før

 4. Har du lagt merke til er at kampropet «ubuntu» er borte. Hva skjedde?

 5. Stangeland mølle vurderer nattskift for å spare penger: – Egentlig bare billigere å stenge ned

 6. Folk for­tjener bedre og sanne svar fra en olje- og energi­minister midt i en strøm­krise