Hvordan kommer Aftenbladet tettere på leserne ved å flytte seg 100 meter?

DEBATT: Aftenbladets oppslag nylig om samlokalisering av NRK og Aftenbladet på Nytorget kan virke besnærende. Det kan også virke som en godt tilpasset reklame for det nye planforslaget for Nytorget.

Hvordan en samlokalisering automatisk vil tiltrekke seg de flinkeste journalistene, er heller ikke lett å forstå.
  • Endre Elvestad
    Endre Elvestad
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Distriktsredaktøren i NRK Rogaland, Ragnar Christensen, hevder at samlokalisering av mediebedriftene vil føre til at de tiltrekker seg de flinkeste journalistene og at de vil pushe hverandre til å lage bedre journalistikk. Og videre at lokaliseringen på Nytorget, som ifølge Christensen kanskje er Stavangers mest attraktive tomt, vil gjøre mediebedriftene mer tydelige for publikum. Lokalisering på Nytorget vil, ifølge Christensen bidra til at vi, publikum, forstår hva de driver med.

Til det siste er det å si at vi publikummere vet hva både Aftenbladet og NRK driver med. Vi leser tross alt avisa, ser på fjernsyn og hører radio. Lokalisering av redaksjonene har liten betydning for hvor tydelige mediene er. Men, dersom tydeligheten er avhengig av leide lokaler i et nytt privatisert symbolbygg på en av byens mest attraktive tomter, er det grunn til å lure på medienes formidlingsevne.

Jeg går gjennom Mediegården når jeg skal til Claes Ohlson eller Vinmonopolet. Jeg ser rett gjennom Aftenbladets glassvegger til lokaler som stort sett ser tomme ut. Ingen invitasjon der, selv om avisa er nokså tett på publikums gangveier.

Kommer fornyelse av bygget?

Hvordan en samlokalisering automatisk vil tiltrekke seg de flinkeste journalistene, er heller ikke lett å forstå. De flinkeste journalistene søker nok helst gode, kreative, uavhengige og stabile arbeidsmiljø, der journalistikken står i sentrum. Argumentet om at journalistene blir flinkere ved å pushe hverandre, minner litt om nyliberalistisk markedstenkning, der konkurransen er utslagsgivende for et godt resultat.

Sjefredaktør Kjersti Sortland i Aftenbladet følger opp «Vi er sikre på at Mediebyen vil bidra til et sterkere faglig miljø i bransjen, økt verdiskapning og mer effektiv drift. Det gir oss også bedre mulighet til å komme tettere på publikum og å skape gode opplevelser».

Dersom Aftenbladet savner å være tett på publikum, skyldes det neppe lokaliseringen. Avisa holder til i Mediegården omtrent 100 meter fra det gamle politikammeret på Nytorget, som skal rives for å bygge et stavangersk «Media City». Avisa flyttet inn i Mediegården i Verksgata i 2008. At Aftenbladet må finne nye lokaler hver gang avisa vil fornye seg er spesielt, og begrunnelsen for å flytte 100 meter for å komme tettere på publikum og å skape gode opplevelser er svært tynn.

Les også

Viktig engasjement om Mediebyen

Les også

Hvorfor har Arbeiderpartiet endret holdning til Nytorget?

Skal vi inviteres inn?

Jeg går gjennom Mediegården hver gang jeg skal kjøpe skruer hos Claes Ohlson eller vin på Vinmonopolet. Jeg ser rett gjennom Aftenbladets glassvegger til lokaler som stort sett ser tomme ut. Ingen invitasjon der, selv om avisa er nokså tett på publikums gangveier. Det kunne vært interessant å vite hvorfor flytting vil «skape gode opplevelser»? Har NRK og Aftenbladet til intensjon å skape gode opplevelser utenfor rammeverket av journalistikken? I et felles rom der alle kan møtes, i et slags allrom der publikum sammen med NRK, Aftenbladet, og andre uante leietagere kan møtes i et slags demokratisk forum for gode medieopplevelser? Sannsynligvis ikke.

Er det tilfeldig at oppslaget om samlokalisering kom ca. 10 dager før høringsfristen for ny reguleringsplan for Nytorget løper ut? Redaktørenes argumenter for en medieby virker som en strategisk legitimering av planforslaget. Bak lurer private og kommunale eiendomsinteresser, som forutsetter at det gamle politikammeret rives, og at det bygges en stor kontorblokk, samt 300 parkeringsplasser det ikke er behov for. Ikke på Nytorget i hvert fall.

At Aftenbladet må finne nye lokaler hver gang avisa vil fornye seg er spesielt, og begrunnelsen for å flytte 100 meter for å komme tettere på publikum og å skape gode opplevelser er svært tynn.
Publisert: