De svake taper kampen om helsekronene

DEBATT: Det er ikke bevilget mer penger for at det offentlige skal øke aktiviteten, og den private plassen som pasienten har valgt fritt, betales fra samme budsjett.

«Satt på spissen har Bent Høies tiltak ført til at deler av pasientgruppen som skulle løftes opp, nå får et enda dårligere tilbud enn tidligere», skriver Kristin Fagereng Mota og Alexander Seldal.

Debattinnlegg

 • Kristin Fagereng Mota
  Foretakstillitsvalgt i Yngre Legers forening – Legeforeningen, SUS
 • Alexander Seldal
  Foretakstillitsvalgt for legeforeningen i Helse Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Styreleder i Helse Vest, Terje Vareberg, treffer spikeren på hodet i sine uttalelser i helgeintervjuet i Aftenbladet 30. september. Men hans dystre prognose for de svakeste pasientgruppene er dessverre allerede i ferd med å bli en realitet.

Protester fra ulike hold

Regjeringen, ved helseminister Bent Høie forsøker å skape «Pasientens Helsevesen» med innføring av bl.a. fritt behandlingsvalg, pakkeforløp og økt satsning på psykiatrien og rusomsorgen. Pasientene har, med gode intensjoner, fått lovfestede rettigheter. Det er kommet en rekke protester fra ulike hold der man påpeker den naturlige konsekvensen av at opp-prioritering av én pasient vil medføre en nedprioritering av en annen ettersom de økonomiske rammene til sykehusene forblir uforandret, eller sågar vil reduseres de kommende årene på grunn av sparing til store investeringer, som for eksempel til et nytt sykehus.

Les også

Politikerne krangler om sykehusregningen

Ikke bevilget mer penger

Bent Høie har gjentatte ganger avvist slik kritikk. Samtidig har man latt private aktører komme på banen. Høie mener at denne konkurransen vil fremme effektivitet i det offentlige tilbudet og har fjernet taket på hvor mye behandling det offentlige sykehuset får gi. Det er imidlertid ikke bevilget mer penger for at det offentlige skal øke aktiviteten, og den private plassen som pasienten har valgt fritt, betales fra samme budsjett.

La oss nå se nærmere på hvilket scenario som er i ferd med å utspille seg ved Stavanger Universitetssykehus. Slik jeg nevnte har ikke sykehuset fått økte midler til å øke aktiviteten, dvs. behandlingen av psykisk syke og rusmiddelavhengige. De første pasientene har nå begynt å velge seg behandlingssted selv, til dels er dette dyre, private, plasser andre steder i landet.

Lokal forankring

Det foreligger ingen god forskning på at disse gir bedre behandling enn det offentlige tilbudet, det er derimot mye som kan tale for at lokal forankring vil gi bedre behandlingsresultater. Dyre behandlingsplasser uten dokumentert bedre behandlingseffekt betales så av samme pott som skal dekke hele denne pasientgruppen. Det har fått så omfattende økonomiske konsekvenser at sykehuset i disse dager drøfter hvilken psykiatrisk sengepost man skal legge ned, fordi man ikke har penger nok på budsjettet.

Nedleggelse av psykiatriske sengeplasser vil ikke gi et bedre tilbud til denne gruppen. Satt på spissen har Høies tiltak ført til at deler av pasientgruppen som skulle løftes opp, nå får et enda dårligere tilbud enn tidligere. Det er lett å se for seg en negativ spiral i fremtiden der nedbygging av tilbud og fagmiljø i Stavanger driver pasientene til andre behandlingstilbud og videre nedskalering av det offentlige tilbudet.

Proforma offentlig tilbud

Om denne utviklingen fortsetter vil man stå igjen med et proforma offentlig tilbud, og man har altså helprivatisert helsetjenesten for psykisk syke og rusmiddelavhengige i regionen. I praksis et todelt helsevesen, og det kan vel ikke ha vært intensjonen?

Les også

 1. – De svake kan tape kampen om helsekronene

Publisert:
 1. Debatt
 2. Bent Høie
 3. Legeforeningen
 4. Helse Vest

Mest lest akkurat nå

 1. Reagerer på skilting: Steinar Johansens helgetur til Stavanger ble brått dyrere enn forventet

 2. Startet tilbud de savnet selv: – Kjemperespons

 3. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er gravid

 4. Nå går Viking for medalje: – Vi er ikke redde for å si det

 5. Økte strømpriser skaper hodebry for studentene

 6. Boligbrann på Stokka