Klimaet trenger rushtidsavgift

DEBATT: Mandag 10. februar forsvinner rushtidsavgiften, og med det én av de mest effektive tiltakene for å redusere bilbruken på Nord-Jæren.

  • Bjarte Espeland Horpestad
    1. vara for Venstre i Stavanger kommunestyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rushtidsavgiften fjernes til fordel for privatbilismens egoistiske tanke om å kunne kjøre hvor man vil, når man vil. Det er for mange viktigere at man kan kjøre til og fra ulike aktiviteter uten å betale for de kostnadene det påfører samfunnet, enn å bidra til reduserte klimagassutslipp. Bilbruken i regionen må ikke bare følge nullvekstmålet, den må drastisk ned over de neste årene om vi skal nå klimamålene vi har satt oss.

Effektivt virkemiddel

Rushtidsavgift har vist seg å være et effektivt virkemiddel her på Nord-Jæren, men også i andre storbyer, det er derfor trist at den nå forsvinner fra regionen. Flere storbyer har de siste årene innført nye ordninger med bomringer og rushtidsavgift. Dette har gitt resultater i form av redusert biltrafikk. Noe som er bra for fremkommeligheten og klima.

På Nord-Jæren er det svært mange kjøreturer som tas uten passasjerer i bilen, noe som fører til dårligere fremkommelighet og betydelige utslipp. Mange burde heller benytte sykkel eller buss for å komme seg rundt i regionen. Det er ingen menneskerett å kjøre bil til alle livets gjøremål. Skal vi redusere klimagassutslippene, må flere sykle til jobb, flere må ta bussen til trening og flere må gå til butikken.

Når rushtidsavgiften fjernes, vil det bli enklere for mange å velge bilen fremfor buss eller sykkel, derfor bør man beholde rushtidsavgiften.

Egoistisk

Klimagasser kjenner ingen landegrenser, og det ville være egoistisk om Norge, og Nord-Jæren ikke skulle ta sin andel av utslippsreduksjonene.

Publisert: