Ja til verden, nei til EU!

DEBATT: Det er synd at Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk ikke klarer å skille mellom nasjonal kontroll over viktige samfunnsfunksjoner og Donald Trumps sterkt fremmedfiendtlige nasjonalisme.

«Norge [bør] ikke være tilsluttet en EØS-avtale som krever at vi legger ned vårt eget medisinaldepot. Vi bør heller ikke melde oss inn i et EU som vil slå beina under norsk landbruk», skriver Mímir Kristjánsson i Stavanger Rødt.
  • Mímir Kristjánsson
    Mímir Kristjánsson
    Gruppeleder, Rødt Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hilde Øvrebekk sauser sammen både det ene og det andre i sin kommentar under overskriften «Økt nasjonalisme er ikke svaret».

Her blandes Trumps «America First»-tenkning sammen med helt vanlig norsk EU-motstand. I gryta hives også en generell advarsel mot all verdens «populistiske bevegelser», som om det ikke fantes noen skiller mellom den nasjonalstatlige tenkningen i Rødt og den som råder grunnen i Fremskrittspartiet.

Samarbeid og samarbeid

Når dette er presisjonsnivået, er det ikke så rart at Øvrebekk ender opp med intetsigende postulater av typen «vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre». Det interessante spørsmålet er nemlig ikke hvor mye internasjonalt samarbeid vi skal ha, men hvordan vi skal samarbeide på tvers av landegrensene.

Et viktig skille går mellom overnasjonale organer på den ene siden og mellomstatlig samarbeid på den andre. FN har i hovedsak et mellomstatlig preg, mens EU og EØS i økende grad krever at medlemslandene avstår suverenitet til overnasjonale organer.

Nettopp derfor er Rødt positive til mer internasjonalt samarbeid i FN-regi, samtidig som vi sier nei til å avgi mer suverenitet til Brussel. Og nettopp derfor er vi tilhengere av mer internasjonal handel, men motstandere av handelsavtaler som flytter makt fra folkevalgte nasjonale organer over til lukka, internasjonale tvistedomstoler.

Eller for å ta et konkret eksempel fra koronakrisa. Vi mener det er galt av Donald Trump å trekke pengestøtten til Verdens helseorganisasjon, som er et viktig mellomstatlig samarbeid. Samtidig aksepterer vi ikke at EU gjennom sine direktiver undergraver vår nasjonale kontroll over produksjon av mat og medisiner.

Øvrebekk skriver i sin kommentar at «det å skaffe mat og medisiner til egen befolkning faktisk er nasjonalstatens ansvar». Det er jeg helt enig i, og nettopp derfor bør Norge ikke være tilsluttet en EØS-avtale som krever at vi legger ned vårt eget medisinaldepot. Vi bør heller ikke melde oss inn i et EU som vil slå beina under norsk landbruk.

Demokratisk kontroll

Min opprinnelige påstand var at koronakrisa har gitt nasjonalstaten sin revansje. Den påstanden står jeg ved. I møte med pandemien forstår de aller fleste behovet for at vi har demokratisk kontroll over våre egne grenser, vår egen forsyning av mat og medisiner og ikke minst vårt eget arbeidsmarked.

Det er synd at Aftenbladets kommentator ikke klarer å skille mellom dette og Trumps sterkt fremmedfiendtlige nasjonalisme.

Publisert: