Kvernevik Sunde – Stavangers glemte bydel

BYUTVIKLING: Gjelder ikke visjoner, framtidsrettet politikk og byplanlegging for hele Stavanger?

I flere år har Kverntorget – der det før var lege- og tannlegekontor, bank og butikk – stått tomt og forfalt. Etter at bildet ble tatt i 2017, er knuste vinduer tettet med plater.

Debattinnlegg

 • Christian Møllerop
  Christian Møllerop
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Stavanger kommune, fylket og alle politikere, er dere fornøyde med utviklingen i denne bydelen? Det var dere nemlig ikke for 10 år siden, da det ble avholdt et folkemøte som tok opp det faktum at den ene offentlige tjeneste etter den andre ble fjernet fra Kvernevik Sunde.

I tiden før og kort tid etter dette folkemøtet forsvant legesenteret (til Madlakrossen), helsestasjonen (til Madlakrossen), skole tannhelse og tannleger (til Madlakrossen). Kanskje oppmuntret av den effektive nedleggelse av offentlige tilbud forsvant også post, bank og til slutt også minibanken. Jeg tror de fleste politiske partier, om ikke alle, som var til stede denne kvelden for 10 år siden, unisont karakteriserte denne sanering av tilbud i bydelen som flaut, nedslående og uverdig for bydelen.

Også daværende helsesjef uttalte at nedlegging av blant annet legesenteret aldri burde ha skjedd. Stavanger kommune ba legesenteret finne nye lokaler med begrunnelse i at bygget skulle rives. Det står der den dag i dag.

Over 10 år siden folkemøtet har ingen ting blitt rettet på.

12–13 tusen uten nærtilbud

Kvernevik Sunde var tidligere en egen bydel tidligere. Etter sammenslåingen med Madla til Madla bydel har de fleste servicetilbud blitt flyttet til Madlakrossen. En avstand som er ca. 5 km fra Kvernevik.

Kvernevik Sundes befolkningsgrunnlag, utregnet etter skolekretsene til Kvernevik, Sunde og Smiodden skoler, utgjør ca. 10 prosent av Stavangers befolkning. Det tilsvarer 12.000–13.000 innbyggere og over 60 prosent av befolkningen Madla bydel.

Likevel er det i Madlakrossen alle tilbud nå finnes. 12 fastleger pluss legespesialister, ca. 30 tannleger, fysioterapeuter og de fleste andre relevante helsetjenester.

For Sunde Kvernevik er tallet for alle disse tjenestene 0 (null).

Alt skjer i og nær Madlakrossen

Totalt er det i dag ca. 100.000 m med næringsareal i Madlakrossen for helsetjenester og øvrige butikk- og servicetilbud.

I Kvernevik er service-areal i dag begrenset til ca. 3000 m fordelt på tre små dagligvarebutikker.

Uten regulert næringsareal i et område får en selvsagt heller ikke etablert virksomhet som kan gi servicetilbud til en befolkning.

Stavanger kommune og byutviklingspolitikerne i Stavanger har de siste tiårene kun prioritert å få bygget mest mulig boliger i dette området. Å tilrettelegge for daglige servicetilbud i gangavstand har ikke vært prioritert.

Det vedtatte lokalsenteret i Kvernevik er planlagt med 4400 m. Dette mente «NOK er NOK»-aksjonen var for lite. Men dette ble avfeid med arealbegrensing i daværende kommuneplan.

Madla Handelslag og Masiv Eiendom AS vil bygge butikk og nytt helsehus i Kvernevik, på østsiden av Kvernevikveien. Alle er ikke for det.

Lokalsenteret på Nore Sunde

Både i møte med byens politikere i 2011 og da reguleringsplanen for Nore Sunde ble lagt ut på høring i 2013 ba «NOK er NOK»-aksjonen om at et areal vis-à-vis et planlagt lokalsenter på Nore Sunde-området ble satt av til næring og ikke til bolig. Våre innspill har ikke blitt inkludert i den gjeldende reguleringsplanen for Nore Sunde.

Det er med stor undring jeg merker meg at lederen for kommunalstyret for byutvikling som nettopp avsluttet sin periode, Kari Raustein (H), i Aftenbladet gikk negativt ut da en lokal, privat aktør, Madla Handelslag, ønsket å gi bydelen etterlengtede tilbud i form av butikk, leger, tannleger, apotek og andre helsetilbud.

Få dager senere ble Madla Vest presentert. Området ligger nærmest et «steinkast» fra Madlakrossen og godt innenfor 10-minuttersbyen alle snakker om. Lederen av Madla bydelsutvalg Kristen Høyer Mathiassen sa at «den nye bydelen skal også inneholde alt en familie trenger i sitt daglige liv uten at man trenger å bruke bil».

Et ferdig utbygd Madla Vest skal inneholde ca. 4000 boliger. Her er det også lagt opp til 100.000 m2 næringsareal i tillegg til det som allerede er i Madlakrossen.

10-minuttersbyen?

Det er både bra og riktig tankegang å kombinere bolig og næring på denne måten, men jeg savner virkelig at sentrale politiker tilrettelegger på samme måte i eksisterende områder – og ikke, som hos oss, bygger ned alle tilbud.

Gjelder ikke visjoner, framtidsrettet politikk og byplanlegging for hele byen?

Daglige service behov bør og må dekkes i nærområdet. 10-minuttersbyen har vært en uttalt målsetting blant de styrende politikere i lang tid og må vises i praksis. Når eiendomsutviklere ønsker å bygge næringsbygg for å gi tilbud i nærmiljøet, så er det fordi de ser at det er et udekket behov.

Jeg tror ikke en næringsetablering på nordsiden av Kverneviksveien vil være en ulempe for det planlagte lokalsenteret. Det er så stort underskudd på tjenestetilbud i området at dette vil bidra positivt sammen med det planlagte senteret og gi flere tilbud til alle eksisterende og planlagte boliger i området.

Jeg forventer at vi får realisert det prospektet som ble presentert av Madla Handelslag og Masiv i Aftenbladet, og at politikerne sørger for at reguleringsplanen blir justert for næring i dette området.

Dette er et prosjekt som kan dekke litt av et stort behov raskt mens vi venter på lokalsenteret som helst skulle vært satt av med mye større næringsareal. Det nye bydelshuset som skal erstatte det som skal rives, er kraftig forsinket og må nå igangsettes snarest.

Vi har mye å ta igjen, sammenlignet med alle andre bydeler i Stavanger.

Les også

Madla Handelslag vil løse lege-floken i Kvernevik

Les også

Ikke plass til legekontor i Kvernevik likevel?

Les også

Vil gi bort brannstasjon


Les også

 1. Madla bydel skal skifte navn

 2. Storhaug bydel bør umiddelbart skifte navn til «Storhaug og Badedammen», mens Hillevåg bør hete «Hillevåg og Kvaleberg»

 3. Endelig bestemt: Madla-utvalg får med seg Kvernevik i navnet

Publisert:
 1. Madla og Kvernevik
 2. Byutvikling
 3. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Denne kommunen vurderer å melde over­gang til Roga­land

 2. Viking Stadion AS fore­slår kraf­tig ut­videlse

 3. Lisa og Vetle gjorde funn som kan hele Stein­kjerringa

 4. Ramponert hytte i Sandnes er til salgs – byantikvaren håper nye kjøpere er årvåkne

 5. Ny, posi­tiv trend på Jærstrendene

 6. 679 nye koronasmittede registrert siste døgn