Hva har du rett på når hjemmekontor blir en langvarig ordning?

SMITTEVERN: Det er skrevet mye om hvilke konsekvenser hjemmekontor har for arbeidstaker, men et rettslig aspekt som er underkommunisert er at mange kan kreve egen, skriftlig avtale med arbeidsgiver som regulerer bruk av hjemmekontor.

Den manglende problematiseringen av hjemmekontor i pandemiens oppstart, viser at arbeidstakere flest spiller på lag med sjefen. Nesten seks måneder senere kan imidlertid ikke hjemmekontor lenger karakteriseres som en unntakstilstand, skriver advokaten.

Debattinnlegg

 • Mira Tengesdal Torstenbø
  Mira Tengesdal Torstenbø
  Advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel


Da landet stengte ned den 12. mars brettet de fleste arbeidstakerne opp ermene og aksepterte hjemmekontor uten spørsmål. De ryddet et hjørne på spisebordet, satte frem PC og har siden jobbet ved (spise) bord som i liten grad tilfredsstiller de ergonomiske kravene vi vanligvis setter til arbeidsplassen.

Ikke lenger unntakstilstand

Den manglende problematiseringen av hjemmekontor i pandemiens oppstart, viser at arbeidstakere flest spiller på lag med sjefen og at næringslivet og samfunnet for øvrig sto samlet da unntakstilstanden inntok landet. Nesten seks måneder senere kan imidlertid ikke hjemmekontor lenger karakteriseres som en unntakstilstand.

For flere har det nå blitt regelen og mange må forberede seg på hjemmekontor i overskuelig fremtid. Enkelte selskap ser så stor nytte av hjemmekontor at de har lovet de ansatte full frihet også når pandemien er under kontroll. Men hva må arbeidsgiver tenke på når de har ansatte på hjemmekontor?

I 2002 ble det gitt en egen forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Vi som jobber med arbeidsrett har forventet at den gamle forskriften skulle revideres i forbindelse utstrakt bruk av hjemmekontor under covid-19, men det er så langt ikke gjort.

Et uklart regelverk

Den nåværende forskriften regulerer arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem og har unntak for «kortvarig eller tilfeldig arbeid». Men når er hjemmekontor av kortvarig karakter? Ordlyden i bestemmelsen innebærer at arbeidet må være av en viss varighet for at forskriften skal komme til anvendelse. Utenom dette gir ikke ordlyden veiledning. Det foreligger heller ingen andre rettskilder eller veiledninger fra Arbeids- og sosialdepartementet som tar stilling til når forskriften får anvendelse.

I en uttalelse av 14. april 2020 skrev Arbeidstilsynet at unntaket for kortvarig hjemmekontor medførte at forskriften som hovedregel ikke kom til anvendelse på hjemmekontor som skyldes korona. Uttalelsen kom imidlertid på et tidlig tidspunkt i pandemien og på et tidspunkt hvor det ikke var enkelt å forutse det tidsforløpet som vi nå forespeiles.

En liste med krav

Spørsmålet om når forskriften kommer til anvendelse har ikke et klart svar og det må foretas en konkret vurdering for hver sak. Ved vurderingen må også hjemmekontorets forventede varighet trekkes inn som et moment. Generelt kan det konstateres at ansatte som fortsatt har hjemmekontor, og som skal ha det i tiden fremover, sannsynligvis vil være omfattet av forskriften.

For ansatte som er omfattet av forskriften er det krav om skriftlig avtale i tillegg til vanlig arbeidsavtale. Forskriften fastsetter en lang liste med krav til minimumsbestemmelser. Den skal blant annet regulere omfanget av og arbeidstiden for hjemmearbeidet, bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, drift og vedlikehold av utstyr samt eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Fra hva vi ser syndes det i stor grad mot plikten til å inngå slik tilleggsavtale, og arbeidsgivere som fortsatt har ansatte på hjemmekontor uten avtale, bør vurdere å inngå nye avtaler.

Da landet stengte ned den 12. mars brettet de fleste arbeidstakerne opp ermene og aksepterte hjemmekontor uten spørsmål. De ryddet et hjørne på spisebordet, satte frem PC og har siden jobbet ved (spise) bord som i liten grad tilfredsstiller de ergonomiske krav.

Publisert:
 1. Hjemmekontor
 2. Koronaviruset
 3. Arbeidstilsynet

Mest lest akkurat nå

 1. Advokat til Aftenbladet: – De forventer at vi leser obduk­sjons­rapporter på flyet

 2. Flere barnefamilier enn tidligere er bostedsløse: – Alvorlig

 3. Sjekk hvem som dukket opp på treningen til lokalt lag

 4. Motorstopp på E39 onsdag formiddag

 5. Sandnes-talent herjet - vant 13-0 (!)

 6. Lille-«Regå» havner på Østlandet