• En evalueringsrapport for Utdanningsdirektoratet viser at elevers opplevelse av å ha blitt krenket i mindre grad enn tidligere blir overprøvd av skolene. NTB scanpix

Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø – styrket eller svekket?

SKOLEMILJØ: I to skoleår har rektorene hatt plikt til å reagere og dokumentere hver gang det blir meldt fra om mobbing eller utrygt skolemiljø. Ett resultat er at den som varsler først, får rett – og at andre kan bli krenket.