En plan- og bygningsetat ute av kontroll?

DEBATT: Det siste halvåret er det igangsatt byggeprosjekter på Solborg på Tjensvoll. Alle henvendelser til kommunen om hva som skjer, synes nytteløst.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Tore Kjetil Frøyland
    Siv. ing., Stavanger

Det ble utarbeidet en detaljert reguleringsplan for å legge til rette for utvidelse og drift av folkehøgskole med tilhørende lokaler, hybler for elever og boliger for ansatte, idrettsbygg, grunnskole med utearealer, og bofellesskap/omsorgsboliger med tilhørende parkering.

Kommunens strategi for behandling av naboenes merknader og klager, fremstår som «vi lar det ligge, snart er det for sent å endre noe».

Avdekkes en rekke avvik

Under starten på realiseringen av prosjektet avdekkes imidlertid en rekke avvik, lov- og regelbrudd i forhold til hva politikerne har besluttet og i forhold til det mandat administrasjonen besitter:

Høydebestemmelser overses totalt. Det bygges nå sju høydemeter over et bygg det opprinnelig skulle tilpasses til. Det nye grunnskolebygget ble innstilt med flatt tak av hensyn til omgivelsene og spesielt grunnet Tjensvoll kirkes kirkeskipsutforming og kirkespir. Dette er endret i administrasjonens rammetillatelse. Det samme gjelder betydelige leke- og uteoppholdsarealer som har forsvunnet i plan- og byggesaksbehandlingsprosessen. Det oppføres også en ulovlig atkomst i Solborgveien. I tillegg til dette er en Fylkesmann-sikret-fotballøkke fjernet med bulldoser.

Godt innarbeidet ukultur

Alle henvendelser til kommunen om hva som skjer, synes nytteløst. Kommunens strategi for behandling av naboenes merknader og klager, fremstår som «vi lar det ligge, snart er det for sent å endre noe». Denne ukulturen synes å være godt innarbeidet i etaten. Selv blant enkelte medlemmer i utvalg for by- og samfunnsutvikling synes klaging å være noe man ikke skal ta særlig på alvor.

Vi på Tjensvoll spør oss nå; - skal ordføreren og politikerne gripe inn og se til at administrasjonen retter seg etter hva politikerne har bestemt for utbyggingen av Solborg? Eller skal byråkratiet overstyre demokratiet?

Publisert:
  1. Debatt
  2. Tjensvoll
  3. Utbygging