Akropolis – er det noen som ser helheten?

DEBATT: Det er mange som har ment mye om Akropolis. Symptomatisk nok er det stille fra byens fagavdeling. Like stille som det har vært i saken om Paradis. Hvem har ansvaret for å se helheten på Akropolis?

Akropolisvisjonen – foreløpig handler den om et for stort bygg på for liten tomt. Det er nødvendig at visjonen handler om hele Akropolis, slik at det blir en visjon for byen.
  • Henrik Lundberg
    Sivilarkitekt MNAL, KAP
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sist ut er Even Smith Wergeland som forsøker å forklare fylkesordføreren at arbeidsplasser også gir byliv. Marianne Chesak leter etter flere utadvendte funksjoner å fylle det flotte, gamle sykehusanlegget med. Wergeland mener at en kantine som også er en kafé er en god start. Men er det ikke på tide å tenke større?

Stykkevis og delt

Felles for diskusjonen om Akropolis er at fokus kun er på deler av området. Mest oppmerksomhet har ideen om nytt teater og museum fått. Det er en sak kommunen har tatt eierskap til. De kaller den Akropolisvisjonen. Så er det mulighetsstudien for det gamle sykehusanlegget som fylket har satt i gang, der de ber folk om råd for nytt innhold. I tillegg har staten gjennom Arkeologisk museum arrangert arkitektkonkurranse om en stor utvidelse av bygget som ligger tett innpå parken. Og som om dette ikke er nok, ser staten ved en annen avdeling, Bane Nor Eiendom, på mulighetene for utvikling av Stavanger Stasjon som ligger mellom høyden og sentrum. Mye på gang, men tilsynelatende få som ser sammenheng mellom initiativene.

Større sammenheng

Når teateret og museet har undersøkt muligheten for å bygge et nytt felles anlegg på dagens tomt har de primært et fokus på å løse arealbehovet for egne virksomheter. Derfor blir løsningen ikke en visjon for byen. De foreløpige skissene viser et forsøk på å putte altfor mye bygningsareal inn på en for liten tomt. Prosjektet har en utnyttingsgrad på 250 prosent og skal samtidig ta hensyn til tre bevaringsverdige bygg, en park og en romslig siktakse fra sentrum. En slik utbygging burde, som all fortetting, handle om å forbedre byen. Det kan gjøres ved å skape nye kvaliteter, i tillegg til å forsterke de eksisterende. I de foreløpige skissene er det få betraktninger på byen rundt eiendommene til teateret og museet. Dersom de to institusjonene virkelig skal bygge et så stort volum, er det behov for en større tomt. Men kanskje handler det om å bruke ressursene på en annen måte. Kun ved å undersøke hele Akropolis-området er det mulig å se synergier og sambruksmuligheter mellom de mange publikumsrettede funksjonene.

Fellesskapets interesser

Kommunen, som ikke har byarkitekt, men som i stedet har kvittet seg med byplansjefen (i det hele tatt er by blitt et fyord i den nye kommunen) – sier ingenting. Som i saken om Paradis er det overlatt til politikerne å mene underveis i prosessen. Fagavdelingen venter til de får et planforslag på bordet. Men det kan være litt vel sent, fordi da er mange føringer lagt. Derfor er det behov for en diskusjon underveis. Og for at de folkevalgte skal kunne mene godt og klokt, trenger de råd fra fagfolk. Og da trenger de ikke bare fagfolk som representerer en særinteresse, enten det er nye kontorbygg eller nytt teater, de trenger råd gitt på oppdrag fra byen. Det er bare slik fellesskapets interesser kan ivaretas.

Nå er behov for at de mange initiativene rundt i på Akropolis ses i sammenheng. Området må utvikles slik at det blir en ressurs for byen og regionen. Da er det nødvendig å tenke sammen, uavhengig av eiendomsforhold og eierinteresser til ideer.

Hvordan skal vi få til en Akropolis-visjon som omfatter hele området?

Publisert: