Trygt skolemiljø forutsetter godt personvern for barna

DEBATT: Det er oppsiktsvekkende at Læringsmiljøsenteret vil fortsette å selge elevundersøkelsen Spekter, til tross for at Datatilsynet har nedlagt bruksforbud.

Her er undersøkelsen fra Læringsmiljøsenteret.
  • Arvid Berentsen
    Arvid Berentsen
    Foreldretillitsvalgt i grunnskolen og advokat
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Spekter er en ikke-anonym elevundersøkelse utviklet av Læringsmiljøsenteret; en undersøkelse hvor elever bes navngi hvem som bråker i timene, hvem som mobber og hvem som mobbes. I en klagesak mot Arendal kommune har Datatilsynet nedlagt forbud mot slik innsamling og behandling av data som undersøkelsen legger opp til.

Senterleder Dag Jostein Nordaker ved Læringsmiljøsenteret uttaler til Aftenbladet at «Spørsmålet er om hva som skal veie tyngst. Barns rett til et trygt og godt skolemiljø eller personvernet.»

Det er beklagelig at Læringsmiljøsenteret later til å betrakte personvern og skolemiljø som motstridende snarere enn høyst forenlige interesser. Svekket personvern, eksempelvis ved at skolen lagrer og bruker uriktige opplysninger om en elev, vil forholdsvis åpenbart medføre at denne eleven ikke har et trygt skolemiljø.

Udokumenterte opplysninger

Marte har ikke et trygt og godt skolemiljø hvis skolen innhenter og lagrer ubegrunnede og udokumenterte opplysninger om at hun mobber – og bruker disse opplysningene mot henne uten å gi henne innsyn i hvor de kommer fra eller hvordan de kan underbygges! Peder har ikke et trygt og godt skolemiljø hvis han under utviklingssamtalen får en halvkvedet tilbakemelding om at «det var en del medelever som sa ufordelaktige ting om deg i Spekterundersøkelsen».

I et leserbrev til Aftenbladet forsøker Nordaker og førsteamanuensis Johannes Finne å argumentere for at opplæringsloven kapittel 9A gir skoleeierne et rettslig grunnlag for å håndtere den typen sensitive personopplysninger som innhentes ved bruk av Spekter. Det er grunn til å påpeke at Datatilsynet som personvernmyndighet heldigvis har sagt seg uenig med Læringsmiljøsenteret i dette. Læringsmiljøsenteret bør forholde seg lojalt til de retningslinjer som kommer fra relevante tilsynsmyndigheter, som altså har fastslått at bruk av Spekter ikke er nødvendig for at skolen skal oppfylle sine plikter etter opplæringsloven kapittel 9A.

Preg av onskapsfull sladder

Spekter forsvares i innlegget med at den enkelte lærer trenger å kunne spørre elevene hvem som gjør hva. Det er imidlertid grunn til å merke seg at Spekter primært oppfordrer respondentene til å komme med fullstendig udokumenterte og ubegrunnede oppfatninger om hvem de syns at bråker, mobber og mobbes. Disse opplysningene er knapt egnet til bruk i arbeidet for noens gode skolemiljø, de bærer mer preg av å være ondskapsfull sladder.

Et godt personvern for barna er en forutsetning for et godt og trygt skolemiljø. Læringsmiljøsenteret bør utvikle sine verktøy innenfor rammen av et godt personvern i stedet for å bidra til rasering av personvernet – med de negative konsekvenser det får for skolemiljøet.

Les også

Arvid Berentsen: Noen må stanse raseringen av skolebarns personvern

Les også

Datatilsynet gir Arendal forbud mot UiS-utviklet mobbeundersøkelse

Les også

Dag J. Nordaker og Johannes Finne: Hvordan skal skolene sikre et trygt og godt skolemiljø?


Les også

Debatt: «Problembarna sett med problematisk forskning»

Les også

Debatt: «Innsats i barnehagene er god forebygging»


Publisert: