«Vannkraften leveres 100 prosent til markedsbehovet, mens vindkraften bare leverer når vinden blåser»

DEBATT: Ingebjørg Sveen Brunborg viser til at vannkrafta skattes i hjel. I tillegg er det slik at kvaliteten av vannkrafta ties i hjel.

«Vannkraftens viktigste fordel er kvaliteten», skriver Torvald Sande.
  • Torvald Sande
    Torvald Sande
    Seniortanken
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Aftenbladet 22. juni er det en gjestekommentar av Ingebjørg Sveen Brunborg. Hun dokumenterer flere av fordelene med vår vannkraft, samtidig som hun sterkt beklager at den skattes i hjel.

Skattleggingen av vannkraften er bare en av flere skjevfordelinger mellom de alternative kildene for grønn energi.

Tjener penger

Markedsprisen for elektrisitet har i lengre tid ligget mellom 20–30 øre/kWh. Med denne prisen tjener vannkraften penger, mens vind- og solenergien må subsidieres kraftig. Selvkost for vindkraft er ca. 55 øre/kWh. Det betyr at de må subsidieres med 30 øre/kWh. Det vil si at de bare er i stand til å dekke 50 prosent av selvkost. I tillegg er vindmøllene på Høg-Jæren subsidiert med mer enn 500 millioner kroner til veier og fundamenter.

Les også

Kirkens korstog mot uberørt natur

Les også

Borten Moe: For dyrt med havvind

Vannkraftens viktigste fordel er kvaliteten. Vannkraften leveres 100 prosent til markedsbehovet, mens vindkraften bare leverer når vinden blåser, som i beste fall er 40 prosent av tiden. Vindkraften kan bare levere til markedsbehovet ved å bli supplert med vannkraft. Denne subsidieringen er foreløpig gratis. Enova har tatt inn over seg at dette er et problem, men det gjenstår å se hva de gjør med det. Det må i alle fall bli en framtidig fordel for vannkrafta.

En del av kvaliteten er varigheten. Vindmøllen må skiftes ut i sin helhet etter 15 år, mens de mest kostbare delene av vannkraftanlegget er stabile. Et godt eksempel er en fyllingsdam. Den er mer stabil etter 100 år enn første året. Og tuneller er dyre å sprenge ut, men billige å vedlikeholde. Drift og vedlikehold av et nedskrevet vannkraftanlegg er i størrelsesorden 5 øre/kWh. Derfor kan de skattlegges betydelig selv med en markedspris på 20 øre/kWh.

Subsidiering av vindkraft

De fleste av oss synes at nettleien er urimelig høy, og den stiger stadig. Noe av nettleien går til subsidiering av vindkraften. Vår verdifulle vannkraft produserer nær 70 prosent av hele vårt energibehov for fastlandsnorge. I EU er prosentdelen av grønn energi opp mot 15 prosent. Med dagens teknologi kan den ikke bli større, med mindre det satses betydelig mer på kjernekraft.

Publisert: