• – Det er jo sånn at kommunens tildelingskontor ikke kan annet enn å forvalte de plasser og ressurser som er tilgjengelig i kommunen, og da blir det hjemmetjenesten som må «jobba på», skriver Bjørg Riska Josefsen. Pål Christensen

Vi må få varierte botilbud til eldre

DEBATT: At vi har full sykehjemsdekning i Sandnes, er en sannhet med modifikasjoner. Det er flere søkere enn det er plasser å gi.