• «Det å se en sak fra ulike sider betyr ikke at andres syn skal bli eget syn. Det å være interkulturelt kompetent innebærer også å kunne stå for noe», skriver VID-forsker Ellen Vea Rosnes. Shutterstock/NTB Scanpix
    Galleri

Interkulturell kompetanse for alle, og vi må gå bevisst inn for den

KRONIKK: Vi blir ikke nødvendigvis mer interkulturelt kompetente gjennom å bo i et mer mangfoldig samfunn. For at læring skal skje, må vi være motivert. Og ikke bare i skolen.