Misjonsselskapet og #metoo: «Krenkelser går ikke ut på dato»

DEBATT: Gjennom #metoo-kampanjen har mange tilfeller av seksuelle krenkelser blitt avdekket. Slike hendelser er uakseptable i kristne sammenhenger, men de skjer også i våre miljøer.

Når saker med seksuell trakassering kommer fram i lyset og håndteres på en faglig forsvarlig måte, er det også forebyggende.

Debattinnlegg

 • Jeffrey Huseby
  Jeffrey Huseby
  Generalsekretær, Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I Det Norske Misjonsselskap (NMS) ser vi med det største alvor på slike saker. Det er mot Guds vilje og en krenkelse av hans skaperverk at noen krenker andre seksuelt − uavhengig av om krenkelsen anses som mer eller mindre alvorlig. Ofte skjer krenkelser når der er ubalanse i alder, posisjon og status. Den «sterke» part har alltid ansvaret for at grensene til den andre ikke blir brutt.

1980-tallet

Da det på 1980-tallet kom frem i offentligheten at menn hadde begått overgrep overfor kvinner i kristne miljøer, tok det tid før vi forsto alvoret og omfanget. Flere saker ble håndtert for dårlig. Ofte var kristne organisasjoner og menigheter mer opptatt av å beskytte det kristne miljøet eller den som var ansvarlig for overgrepet enn å ta kvinnenes historie på alvor. Makt-aspektet ble oversett, og dessverre ble en del saker bare behandlet som utroskap. Dermed ble den krenkede gjort medskyldig og ble sittende igjen med skammen.

Nulltoleranse

NMS har nulltoleranse for seksuelle krenkelser. Ingen i NMS – lønnede eller ulønnende – har lov til å vurdere alvorligheten i en sak. Alle saker skal straks meldes til generalsekretær eller til personalleder. Dersom en finner grunnlag for å utrede sak, blir denne videre behandlet av «koordineringsgruppen for håndtering av seksuelle krenkelser», i samsvar med retningslinjene som NMS har vedtatt i samarbeid med tre andre kristne organisasjoner. I et møte med medlemmer av koordineringsgruppen, – gjerne med bisitter − forteller den som opplever seg krenket (utsatt) sin historie.

Mulige reaksjoner

I et annet møte blir den anklagede konfrontert med det som har kommet frem og får fortelle sin historie. Koordineringsgruppen vurderer saken og gir deretter råd til generalsekretær om hvilke tiltak som skal settes inn. Dersom anklagene vurderes som troverdige, vil reaksjoner stå i samsvar med alvorlighetsgrad og fare for gjentakelse. De juridiske sidene og eventuell politianmeldelse av saken blir vurdert.

Når saker kommer fram i lyset og håndteres på en faglig forsvarlig måte, er det også forebyggende. Det gir et signal til omgivelsene om at slike krenkelser ikke tolereres. Samtidig vet vi at seksuelle krenkelser stadig skjer og at vi må ha et kontinuerlig fokus på problemet.

Ingen bagatellisering

Den siste tidens debatt har minnet oss om at seksuell trakassering i alle former er alvorlig og krenkende, selv om det ytre sett er forskjell på voldtekt og å bli utsatt for slibrige kommentarer eller uakseptabel berøring. #metoo-kampanjen har vist oss at også overtramp som enkelte kaller små, kan få stor betydning for den det gjelder. Derfor er vi opptatt av at ingen krenkelser skal bagatelliseres. Vi ønsker å løfte skylden og skammen av skuldrene til den som er utsatt, og plassere den hos den som har oppført seg uakseptabelt og krenkende.

Ta kontakt!

Kristne miljøer skal være et trygt sted å være for alle. Mennesker som er med i vårt arbeid, skal oppleve seg sett og ivaretatt. De som har opplevd seksuelle krenkelser i kristne miljøer, tenker ofte at de er «den eneste», fordi krenker som regel har stor tillit og er en åndelig autoritet. Da blir det dobbelt vanskelig å si fra. Derfor vil vi understreke og oppfordre de som har vonde erfaringer, om å ta kontakt. Slike krenkelser går aldri ut på dato, så lenge uretten ikke er konfrontert og tatt et oppgjør med.

NMS har i sitt misjonsarbeid som formål å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Gjennom å ta seksuelle krenkelser på alvor, bekjemper vi urettferdighet på hjemmebane. Det er selvsagt svært beklagelig at seksuelle krenkelser forekommer i våre sammenhenger, men vi må alle like fullt være beredt til å ta opp kampen når så skjer!

Les også

 1. Statoil-sjefen ut mot kvinne-trakassering

 2. Ann Kristin Bruns (KrF): «Stå opp og stå sammen, kvinner skal respekteres!»

 3. Hadia Tajik (Ap) utfordrer Per Sandberg (Frp) på ørefiker

 4. Liv Ullmann om #metoo-kampanjen: – Det er ingen hemmelighet at mange menn har forlangt noe

 5. Etter #metoo i NRKs «Debatten»: Hva skal vi med forskning i debatt?

Publisert:
 1. Overgrep
 2. Det Norske Misjonsselskap (NMS)
 3. Seksuell trakassering

Mest lest akkurat nå

 1. Skuespiller Kjersti Holmen er død

 2. Syklist til SUS med luft­ambulanse etter ulykke på Buevegen

 3. Politiet om gjenåpningsnatten: – Lenge siden vi har hatt det så travelt

 4. Slik ble gjenåpningen feiret i Fargegata: - Endelig!

 5. Så det var altså slik livet etter pandemien skulle vera. Smertefullt

 6. Feiret poteten hele helgen: – Den gode, gamle festival­stemningen er tilbake på Jæren